Vårt lokalsamfunn

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap har NHO Innlandet og Skogbrukets Kursinstitutt gjenomført undervisningsopplegg på Biristrand skole på ulike tema i samfunnsfag. "Et spennende opplegg og en annerledes og fin dag for både lærere og elever", sier Terje Moen på Biristrand skole.

Publisert 14.02.14

Innlandet

17 elever på 3., 4. og 5.årstrinn jobbet med yrkesgrupper og bedrifter som naturlig hører hjemme i et lokalsamfunn. Via rollespill og samtaler deltok  elevene på en oppdagelsesferd som viser samspill og sammenhenger mellom myndigheter, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø

Elevene ble bevisstgjort hvordan godt samspill mellom mennesker har betydning for innbyggernes velferd og trivsel og at hver enkelt har et ansvar for  
å  bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

 Undervisningsopplegget er utarbeidet av Ungt Entreprenørskap. Aktører fra arbeidslivet deltar i planlegging og gjennomføring av dette 5 times programmet i samarbeid med elevenes lærere.

Se omtale av programmet: