Å si opp EØS-avtalen er som å tisse i buksa for å holde varmen

Gjennom radio, TV, aviser og sosiale medier har vi den siste tiden vært vitner til en trend som fronter splittelse, blant annet representert av Brexit og ny president i USA.

Utsnitt fra kronikken i Oppland Arbeiderblad, 20. april 2017. Bilde av bilpark med Bentelers støtfangere

Utsnitt fra kronikken i Oppland Arbeiderblad, 20. april 2017 Fotograf: OA

Publisert 04.05.17

Innlandet, Vi mener

Kronikken har blitt fulgt opp i Glåmdalen og i Oppland arbeiderblad. Link til artikkel i Glåmdalen her

Det er viktig at vi forstår de større konsekvensene som kan følge av en oppsigelse av EØS-avtalen, mener Skinstad, Kyseth og Hagerud i denne kronikken. Skal vi følge Trump og USAs proteksjonistiske agenda, eller vil vi vise at Norge er et land som fronter vekst og samarbeid?

En oppsigelse av EØS-avtalen er ikke bare et støttende bidrag til Trumps beskyttende politikk. En oppsigelse kan sette vår region og våre lokale arbeidsplasser på spill. Her er noen av grunnene:

1) Vår velstand er avhengig av handel

Betydningen av handel kan vanskelig overvurderes. Siden 1800-tallet har handel bidratt til at Norge har blitt et rikt land. Vi er mer avhengig av andre land og andre mennesker enn noen gang tidligere. 40 prosent av norsk produksjon blir solgt til utlandet. 80 prosent av dette går til EU. 60 prosent av norsk import kommer fra EU-land. EØS-avtalen gjør handelen enklere.

Donald Trump fronter splittelse. Skal vi følge ham, eller skal vi vise at Norge er et land som fronter samarbeid, spør Skinstad, Kyseth og Hagerud i denne kronikken. Fotograf: Nilsson, Thomas

#205

 

2) Norge er et lite land

For oss som forbrukere betyr det færre valgmuligheter og høyere priser på produktene vi kjøper.

Som stolte nordmenn liker mange av oss å tenke at Norges rikdom gjør oss «store» i en internasjonal setting. Realiteten er derimot at et lavt innbyggertall gjør oss relativt små. Hvis vi står alene, vil vår evne til å påvirke den internasjonale handelen falle.  Det kan bety lavere etterspørsel etter våre bedrifters produkter.  

Folk flest blir også påvirket. Sammenlignet med Storbritannia, Frankrike og Tyskland er Norge et lite importmarked. Det betyr at utenlandske produsenter har mindre interesse av å tilpasse sine produkter til norske kunder. Uten en forenklende handelsavtale vil deres interesse for norske kunder falle ytterligere. For oss som forbrukere betyr det færre valgmuligheter og høyere priser på produktene vi kjøper. 

3) Negative ringvirkninger i samfunnet

Undersøkelser viser at en eksportrettet industriarbeidsplass genererer tre til fire arbeidsplasser i nærområdet. På Innlandet har vi mange bedrifter som lever av eksport. Mange kjenner industriklyngen på Raufoss og klyngens viktighet for vår region. Klyngen på Raufoss er den sterkeste motoren for arbeidsplasser i hele vest-oppland. Kommunale aktører, butikker og lokale samarbeidspartnere påvirkes av dette. De er i praksis avhengige av at klyngen har en positiv utvikling. Opp imot 1500 arbeidsplasser i industriparken på Raufoss er basert på eksport til bilindustrien – en industri som utelukkende holder til utenfor Norges grenser. En oppsigelse av EØS avtalen, eller en reforhandling vi ikke kjenner utfallet av, vil fort kunne sette arbeidsplassene på Raufoss på spill. Tør vi ta sjansen på dette?

Mapei i Nord Odal er et annet eksempel. Mapei er en internasjonal bedrift, med hovedkontor på Sagstua i Nord Odal kommune. Her jobber omtrent 240 ansatte med salg og produksjon av produkter til bygg og anlegg. Bedriften har nylig investert nærmere en halv milliard kroner for å bygge et produksjonsanlegg og et internasjonalt senter for forskning og utvikling på Sagstua. Uten EØS-avtalen ville disse investeringene, og de påfølgende arbeidsplassene, havnet utenfor Norge.

Trond Hagerud i Mapei sier utvidelsene på Sagstua aldri hadde skjedd uten en EØS-avtale. Fotograf: Anders Hagen-Næsset

#205

Det er viktig å forstå hele bildet

De fleste løsninger har en oppside og en nedside. EØS-avtalen er ikke et unntak. For eksempel gjør avtalen at vi må forholde oss til regler som isolert sett kan være vanskelig å forstå. Vi har sett at fri flyt av arbeidskraft kan lede til utfordringer på arbeidslivsområdet - Samtidig har fri bevegelse av personer også bidratt til norsk velstand gjennom tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft.

Den totale forståelsen får vi kun hvis vi sammenligner EØS-avtalens nedsider med alternativets mer dramatiske nedsider.

Midt oppi det hele har vi en bærekraftsutfordring. Flere av EØS-avtalens regler er til for at vi skal utnytte ressurser på en bærekraftig måte. Reglene sikrer at alle tar de hensynene som er nødvendig for at vi i fellesskap skal få det best mulig, ikke bare i morgen, men om flere tiår.

Som å tisse i buksa for å holde varmen

Å bryte ut av EØS kan sammenlignes med «å tisse i buksa for å holde varmen». Bedrifter som ikke er avhengige av eksport kan oppleve kortsiktige gevinster. På lengre sikt risikerer vi splittelser, global uro og nedgang. Det er en negativ spiral som gjør fremtidig samarbeid vanskelig.

våre politikere burde vise at Norge og verden trenger samarbeid, ikke splittelser.

Å stoppe internasjonal handel er naturligvis ikke et alternativ. Det er vi heldigvis enige om alle sammen. Internasjonal handel gir oss som forbruker den friheten vi ønsker, det gir oss som bedrifter den konkurransen vi trenger for å bli bedre, og det gir oss som nasjon en fortsatt sterk økonomi.

Vi er glade for at et flertall av LOs medlemmer, i en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra LO, svarer at de ønsker å beholde EØS-avtalen. Nå er det politikernes tur. Til det beste for hele den globale økonomien, burde våre politikere vise at Norge og verden for øvrig trenger samarbeid, ikke splittelser.

 

Roger Kyseth – Daglig leder i Benteler Raufoss.

Trond Hagerud – Daglig leder i Mapei AS

Åge Skinstad – regiondirektør i NHO Innlandet

 

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757