Anbefaler modulbasert Lean-opplæring

- Vi ser tydelige forbedringer etter deltakelsen i Lean opplæringen. Nå jobber vi ikke hardere, men vi jobber smartere sier driftsleder Vegard Løkken i Nammo.

Arbeidsledere Tore Ødegård og Ola Bjerke f.v. tillitsvalgt Kjell Smedsrud (sittende) og driftsleder Vegard Løkken i Nammo.

Arbeidsledere Tore Ødegård og Ola Bjerke f.v. tillitsvalgt Kjell Smedsrud (sittende) og driftsleder Vegard Løkken i Nammo. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 29.06.15

Innlandet

Nammo er et industriselskap med hovedkontor på Raufoss. Selskapet utvikler, produserer og selger høyteknologiske forsvarsprodukter til nasjonale og internasjonale forsvarsmyndigheter.

Vi ser på Lean som et inkluderings-prosjekt der vi kan dele synspunkter og finne ubrukte ressurser

Avdeling AFP (pressverket) fra Nammo deltok på modulbasert-Lean opplæring fra oktober 2014 til juni 2015. Løkken er fornøyd med opplæringen og anbefaler andre bedrifter til å delta. Han begrunner dette med at effektiviteten i teamene har økt, produktkvaliteten og HMS rutinene er forbedret. Ved å innføre Lean i hele bedriften kan dette føre til at Nammo styrker sin posisjon i markedet. 

- De ansatte har verdifulle synspunkter på hva som fungerer bra og hva vi kan gjøre annerledes for at arbeidshverdagen skal fungere optimalt. Vi ser på Lean-opplæringen som et inkluderingsprosjekt der vi kan dele synspunkter og finne ubrukte ressurser, sier Løkken.

Lean-pilot er vellykket

Involvering er nøkkelen

Løkken mener at involvering av både tillitsvalgte og medarbeidere var avgjørende for at prosessen ble et samarbeidsprosjekt mellom ledelse og medarbeidere. Kjell Smedsrud er tillitsvalgt i avdeling AFP ved Nammo og synes Lean har fungert som et nyttig verktøy for å fremheve de ansattes synspunkter. I en tidlig fase av Lean-opplæringen arrangerte avdelingen en kick-off samling for de ansatte på Sillongen Toten Hotell. Tre team fra avdelingen deltok på denne samlingen. Samlingen bestod av faglig innhold om Lean og sosialt samvær. 

- Teamene ledet sine egne grupper der de fikk oppgaver relatert til hvordan avdelingen kunne jobbe for å innfri overordnede mål. Gruppearbeid og høy grad av involvering ble en suksess for samlingen som vi garantert vil gjenta til høsten når nye team skal etableres, sier Smedsrud. 

Årets Lean dag i Innlandet

Nammo arrangerte en kick-off samling for sine ansatte på Sillongen Toten Hotell. De mener samlingen ble et vellykket startskudd for Lean arbeidet. Foto: Vegard Løkken.

- Utviklet oss som ledere

Ola Bjerke og Tore Ødegård er arbeidsledere for 35 stykker i de tre første teamene som er etablert. Teamene har forskjellige oppgaver som pressing, metallforming, maskinering og lakkering. Bjerke og Ødegård sier at Lean arbeidet har fungert bra i deres team og at resultatene er et svar på godt lagspill. Bjerke og Ødegård er også enige om at de har utviklet seg i lederrollen som følge av Lean opplæringen.

- Vi ønsker at operatørene skal komme med ideer til hva som kan forbedres, og da må vi som ledere stille åpne spørsmål og lytte. Dette har vi blitt mer bevisst på etter Lean opplæringen. I tillegg har vi utviklet oss på å formidle i forsamlinger, det er en nyttig kompetanse som leder.

Vil du jobbe smartere?

Modulbasert Lean-opplæring er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland støttet av NHO Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak. SINTEF Raufoss Manufacturing AS og LeanLab Norge AS på Raufoss leverer kursinnholdet. Den 20. august inviterer NHO og LO til et informasjonsmøte på Hamar og Lillehammer om en ny sesong med Lean opplæring. Oppstart på modulsamlingene er i oktober 2015. Les mer her, og bli med på neste runde!

Ønsker du å øke produktiviteten i din bedrift?

Vegard Løkken kan anbefale andre bedrifter å delta på den modulbaserte Lean opplæringen. Ved å innføre Lean i hele bedriften mener han at Nammo vil kunne styrke sin posisjon i markedet på sikt. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669
Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080