Andreas er døv - fikk jobb gjennom Ringer i Vannet

- Vi har flere muligheter enn begrensninger, mener daglig leder og legger til at det har vært en stor fordel for bedriften å få inn døve Andreas gjennom Ringer i Vannet.

#205

Andreas håper hans historie kan hjelpe flere døve ut i arbeidslivet. Fotograf: Utsnitt fra NHO-film

Publisert 19.07.17

Innlandet

Andreas er døv. Det har gjort det vanskelig for han å komme inn på arbeidsmarkedet. Med god hjelp fra arbeidsinkluderingsbedriften MjøsAnker og Ringer i Vannet er han nå i jobb hos Sylinderakutten i Brumunddal. 

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Ble fort en av «gutta»

- Vi var spente da han skulle starte, men alt har gått veldig bra sier Ribbing. Han er daglig leder i Sylinderakutten. Han innrømmer at de hadde noen bekymringer før Andreas skulle starte hos dem. Hvordan ville det gå med opplæring, samarbeid og ikke minst med det sosiale på arbeidsplassen?  

- Han tok det faglige fort, er blid og sosial og ble fort en av gutta i gjengen.

En av Norges beste på å få folk ut i jobb

MjøsAnker hjelper mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Over 500 deltakere får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kurs. I 2016 fikk de 144 ut i lønnet jobb. Det gjør dem til en av de beste i Norge.

- Som arbeids- og inkluderingsbedrift er den viktigste jobben vår å kartlegge personen, slik at vi lettere kan gjøre en jobbmatch, forklarer Dag B. Malmo i MjøsAnker. Han sier det er viktig for dem å sikre at både bedriften og arbeidstakeren opplever ansettelsesforholdet som nyttig.

Med fast jobb smiler livet igjen 

- Den eneste forskjellen på han og de andre, er at han er døv

Kommunikasjonen mellom meg og Andreas er uproblematisk 

- Kommunikasjonen mellom meg og Andreas er veldig uproblematisk, forklarer en av Andreas kollegaer.

De ansatte på Sylinderakutten har lært seg noe tegnespråk. I tillegg kommer tolketjenesten med tolk tre pauser i uka. Andreas er også flink til å lese lepper, og på den måten har det vært enkelt for han å bli en del av det sosiale på jobben.

Etter 18 år utenfor arbeidslivet er Jo Inge glad for å ha en jobb igjen 

Andreas kollega forklarer at kommunikasjonen mellom dem er uproblematisk. Fotograf: Utsnitt fra NHO-film

#205

Godt samarbeid med Ringer i Vannet

Ribbing forklarer at samarbeidet med Ringer i Vannet også har spart han for veldig mye jobb med rekruttering og søknadsprosesser. - Vi hadde ett intervju med Andreas og så var vi i gang med praksisen. Vi kommer garantert til å bruke Ringer i Vannet igjen, kommenterer han. 

Viktig at næringslivet ser at døve kan jobbe

Det har betydd mye for Andreas å få en jobb. Nå håper han at hans historie også kan hjelpe flere døve ut i arbeidslivet.  

- Jeg ble fantastisk glad. Nå har jeg gode muligheter for fremtiden. Det er viktig å ha jobb og det er viktig at næringslivet ser at døve kan jobbe.