Annerledes skoledager

11. og 12. juni yrte det av liv i bakgården på Jevnaker barne- og ungdomsskole da 8. klassingene var invitert til å bygge hus.

Publisert 18.06.14

Innlandet

Bakgården var gjort om til en byggeplass. Opplæringskontoret BYGGOPP Telemark, Vestfold og Buskerud sammen med BYGGOPP Hedmark og Oppland  hadde invitert 8. klassingene til 2 hektiske byggedager.

Dag 1 startet med en presentasjon av oppgaven som besto i å bygge et småhus i skala 1:10. Elevene ble delt inn i grupper som hver for seg skulle bygge et hus. Her fikk de bruk for mattekunnskaper, stifte bekjentskap med verktøy og materialer og sist men ikke minst så måtte de samarbeide.

Dag 2 startet med generell bransjeorientering om fagene innen bygg- og anleggsteknikk før byggearbeidene startet opp igjen.

Steinar Tveito og Gerd Kjølstad fra BYGGOPP-kontorene mener dette er en god måte å rekruttere til bransjen og vektlegger ungdommens muligheter ved nettopp å velge yrkesfag. Mulighetene etter fullført og bestått yrkesutdanning er så utrolig mange.

Begge var godt fornøyd med arbeidsgleden og iveren elevene utviste disse dagene. Som instruktører stilte lokale bedrifter med ingeniører, fagarbeidere og lærlinger.