Ansattnytt

Åge Skinstad begynner som ny regiondirektør 1. august. Vi ønsker han velkommen! Den siste tiden har det vært flere endringer i NHO Innlandet, her følger en oversikt over de ansatte ved kontoret og hva de arbeider med.

Åge Skinstad er ny regiondirektør i NHO Innlandet. Vi ønsker han velkommen!

Publisert 06.08.15

Innlandet

Du som medlem vil kunne benytte denne informasjonen til å finne hvem av våre ansatte som kan bistå din bedrift. Oversikten er gjeldende på dette tidspunktet, det kan forekomme endringer utover høsten. Vi vil oppdatere relevant informasjon om nødvendig underveis.

Åge Skinstad begynner som regiondirektør i NHO Innlandet 1. august. Han kommer fra Lensbygda i Østre Toten og er utdannet cand.mag. Skinstad har mange år med næringslivserfaring, blant annet med lederjobber fra Adidas Norge, Øko Kraft og Madshus Skifabrikk. Siden 2006 har han arbeidet i Norges Skiforbund som sportssjef og langrennssjef.

Kari Åvang går av med pensjon 31. juli etter 26 år i organisasjonen. Kari har arbeidet som sekretær for NHO Innlandet og de siste årene som sekretariat for NHO Reiseliv Innlandet. Vi ønsker henne lykke til i pensjonstilværelsen og takker for innsatsen gjennom mange år.

Frode Berntsen har frem til nå vært fungerende regiondirektør, i tillegg til å utøve sin tilling som advokat. Frode fortsetter med juridisk bistand til våre medlemmer innenfor arbeidsgiverområdet. Den 16. og 17. september tilbyr han kurs om endringer i arbeidsmiljøloven samt "Jus på arbeidsplassen" den 3. og 4. desember. Frode sitter i IA-rådene i Hedmark og Oppland og i Brukerutvalget til NAV i Oppland.

Hans Mikkel Herberg er tilbake fra foreldrepermisjon og fortsetter med juridisk bistand til våre medlemmer. Hans Mikkel er med i styret for samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Han er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap Hedmark. Både Hans Mikkel og Frode prosederer for domstolene.

Ingunn Hermansen blir fra august utleid 50 % til Naturfagsenteret ved UiO. Hun skal arbeide med Lektor2 som koordinator for nettverket av bedrifter og skoler i Hedmark og Oppland. Ingunn arbeider også med fag- og yrkesopplæring, Innlandets utdanningskonferanse, Oppvekstforum i Hedmark og samarbeidsforum for voksenopplæring i Hedmark. Ingunn er styremedlem i Ungt Entreprenørskap Oppland.

Kjersti Granåsen arbeider med internasjonal arbeidskraft, mangfold i arbeidslivet og regionale aktiviteter vedrørende NHOs årskonferanse. Hun fører regnskap for NHO Innlandet og NHO Reiseliv Innlandet. Kjersti er engasjert 60 % ved NHO arbeidslivsavdelingen som nasjonal prosjektleder for Female Future og Global Future.

Gerd Kjølstad er utleid 90 % til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Hedmark og Oppland med ansvar for lokalavdelingens aktiviteter og for Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, BYGGOPP. Hun er fast medlem av Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark og varamedlem i Oppland.

Harald R. Thoresen er de nærmeste årene engasjert i det nasjonale leverandørprogrammet som prosjektleder for "det grønne skiftet" – bærekraftige bygg i det offentlige.

Linn Alicia Slora Kristiansen var Trainee i NHO Innlandet via programmet Trainee Innlandet frem til 11.04.15. Hun ble rådgiver i april og jobber nå med strategiske og operative kommunikasjons – og markedsoppgaver både internt og eksternt, i tillegg til at hun er webredaktør for nettsiden og nyhetsbrev. Linn er sekretariat for NHO Reiseliv Innlandet.