Arbeidsmiljøloven og arveavgift til frokost

NHO og advokatfirmaet Alver arrangerte næringstreff på Rudshøgda. Tema var forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og konsekvenser av bortfall av arveavgiften.

Nettverkstreff om arbeidsmiljøloven og arveavgiften

Publisert 19.02.15

Innlandet

- I 2015 arrangerer NHO Innlandet næringstreff i regionen. Vi ønsker at næringstreffene skal være korte og effektive møteplasser der vi inviterer ulike aktører til å belyse dagsaktuelle temaer. Møtene har ingen kostnad og er åpne for alle, sier fungerende regiondirektør i NHO Innlandet Frode Berntsen.

Et dagsaktuelt tema som har fått nasjonal oppmerksomhet er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.  Frode Berntsen orienterte om endringene.

- Dette er et viktig tema som engasjerer medlemmene våre. Vi ønsket spesielt å orientere om forslagene til endring i reglene for midlertidig ansettelser og arbeidstidsbestemmelsene, sier Frode Berntsen. Advokat Erik Alver ga en redegjørelse for konsekvenser av at arveavgiften ble fjernet. Ved fjerning av arveavgiften har det oppstått nye utfordringer på skatteområdet.  

NHO medlemmer kan benytte seg av advokatfirmaet Alver

NHO har en samarbeidsavtale med advokatkjeden Eurojuris, som i vår region er representert ved advokatfirmaet Alver med hovedkontor på Lillehammer. Dette er en medlemsfordel for medlemmer i NHO på områder der NHO ikke gir juridisk bistand.

Engasjerte bedrifter

Næringstreffet vekte stort engasjement, og flere av deltakerne hadde eksempler på saker som de ønsket å belyse. Til sammen var om lag 30 bedrifter til stede. Deltakerne var godt fornøyd med arrangementet.

- Jeg synes næringstreffet var interessant. Lovforslaget om midlertidige ansettelser og karantenebestemmelser var veldig nyttig sier Liv Gunn Bøe Gratzer, daglig leder ved Mølla Hotell Lillehammer.