Årets bedrift i Elverum

- Vi er utrolig stolte og glade over den annerkjennelse næringslivet i Elverum har vist oss ved å kåre oss til "Årets Bedrift" i Elverum, sier hotell direktør Nina Caspari i Scandic Elgstua.

Publisert 30.10.15

Innlandet

Prisen  ” Årets Bedrift ” er opprettet av Nordea, tidligere Kreditkassen. Prisen deles ut årlig, første gang for året 1993. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet har bidratt til å fremme næringslivet i Elverum kommune.

Stolt hotelldirektør

- En hjertelig takk til ALLE ansatte ved Scandic Elgstua som hver dag fremstår som «det gode vertskap». De ivaretar våre gjester på en fantastisk måte, gir dem de gode gjesteopplevelsene ved å sørge for kvalitet i alle ledd. De bidrar hver og en til trivsel og til å gjøre Scandic Elgstua til en god arbeidsplass. Dette er en pris de virkelig fortjener, sier en strålende fornøyd og glad hotelldirektør Nina Bogerud Caspari.

I juryens begrunnelse heter det

«Scandic Elgstuas ledelse har sammen med sine dyktige medarbeidere, klart å skape en eventyrlig vekst og utvikling. De ansatte framstår som en sammensveiset gjeng som er gode ambassadører for selskapet. Scandic Elgstua scorer høyt på sine kompetente og hyggelige medarbeidere, og høye kvalitet på service, mat og lokaliteter.

Selskapets gode resultater gir god soliditet, handlefrihet og styrke til å møte framtidige utfordringer. 

Kriterier for utvelgelsen

Juryen skal foreta en helhetsvurdering av kandidatene, herunder bedømmes blant annet: kvalitet, profil, service, utvikling, vekst, markedsføring, innovasjonsevne, kompetanseutvikling.

De forskjellige faktorene vurderes  både ut fra en intern og en ekstern synsvinkel.  Virksomhetens betydning for lokalsamfunnet skal tas med i vurderingen.  Det skal tas hensyn til den enkelte kandidats størrelse, beliggenhet og samlede ressurser, slik at både små og store virksomheter kan komme i betraktning.

Juryen

Juryen består av ordfører og næringssjef i Elverum kommune, Heb Consulting AS, Nordea, Innovasjon Norge Hedmarkskontoret og Østlendingen AS.