Avtroppende styreleder har ordet

Ottar Henriksen i Sintef Raufoss Manufacturing har vært styreleder i NHO Innlandet i fire år, og ser tilbake på en spennende og innholdsrik periode i styret. Henriksen er fornøyd med nytt styre og mener NHO er en viktig bidragsyter for fremtidens Norge.

Publisert 20.03.16

Innlandet

Næringsutvikling på agendaen

Henriksen sier det har viktig å sette næringsutvikling på agendaen i Innlandet. Han fremhever Innlandsutvalget som har vært en viktig del for å synliggjøre potensialet som ligger i forskjellige næringer i Innlandet. Henriksen mener det har vært viktig å ansette en offensiv og utadrettet leder for NHO Innlandet, og er fornøyd med ansettelsen av Åge Skinstad for om lag seks måneder siden.

Reindustrialisering er viktig fremover

Henriksen har nylig deltatt på NHOs representantskap. Et av momentene omhandlet reindustrialisering, og viktigheten av dette for Norge og Innlandet. Henriksen poengterer at det vil være viktig å ha en reindustrialiseringstrategi for Innlandet for å få et konkurransedyktig næringsliv fremover. Henriksen mener også at vi i Innlandet må bli bedre på å samarbeide på tvers av bransjer og ikke minst kommune- og fylkesgrenser for å styrke bo- og næringsutviklingen.

Henriksen vil fortsatt være med i flere fora i NHO, og delta aktivt for å sette næringslivet i fokus og bidra med det vi kan ut fra kompetansen i Raufossmiljøet.

NHO utvikler neste generasjon industri

Henriksen mener NHO vil spille en viktig rolle for å utvikle neste generasjon industri i Norge.

-Det vil være viktig å se industri og tjenesteyting i sammenheng, og for NHO vil Norsk Industri og Abelia være gode koblinger. Fremtidens industri vil ha en sømløs overgang mellom fysiske produkter og digitale tjenester. Samarbeid mellom industri og tjenesyting er derfor avgjørende, sier Henriksen. 

-Jeg ønsker styret og administrasjonen lykke til fremover, dere gjør en viktig jobb for Innlandet!