Bedriftsbesøk hos Metallco Oppland

NHO Innlandet har vært på bedriftsbesøk hos Metallco Oppland på Gjøvik. Adm.dir. Knut Sørlie ga en grundig orientering om bedriften og deres næringsvirksomhet i gjenvinningsbransjen.

Publisert 26.01.15

Innlandet

Metallco er et gjenvinningskonsern som tar i mot alle typer jern, metaller og kabler fra både private husholdninger og bedrifter. Metallene bearbeides slik at de blir til rene råvarer som igjen kan brukes som råvarer i industrien. Metallco AS er et konsern med hovedkontor i Oslo med tilhørende lokale selskaper, der i blant på Gjøvik. Selskapet på Gjøvik, med datterselskaper, har rundt 100 ansatte og en årlig omsetning på om lag 700 millioner kroner.

Tradisjonelt en familieeid gjenvinningsfabrikk
Bedriften har sitt opphav fra Linderud familien og het tidligere Oppland Metall. - Bedriften har utviklet seg og hatt en stor vekst med kunder fra hele verden, men de fleste kundene er i Sverige og Tyskland. Metallco Oppland er i dag en del av Total gruppen som er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. –Formålet til Totalgruppen er å bidra til utvikling og vekst for å være sterkere sammen.

Fra skrap til råvarer
I utgangspunktet kan alle metaller gjenvinnes. Utfordringen er å skape lønnsomhet gjennom gjenvinning, og her spiller Metallco AS en viktig rolle. Fabrikken på Gjøvik har etablert seg med et anlegg som knuser store enheter med kompleksjern og sorterer det i fraksjoner som selges videre til smelteverk og gjenvinningsanlegg over hele verden. Metallco Oppland har også spesialisert seg på mottak av EE-avfall. –Gjenvinningsgraden er på ca. 97 prosent, opplyser Sørlie. - I tillegg har Opplandsbedriften et aluminiumsverk på Toten. Her produseres sekundær aluminium støpelegeringer ut ifra resirkulert aluminium. –Vi opererer i en konkurranseutsatt næring der vi er nødt til å tenke nytt og jobbe hardt for å få resultater. Likevel er vi fornøyd med at vi har et godt arbeidsmiljø og lite sykefravær. Dette er en viktig del av vår bedriftskultur og en forutsetning for å lykkes videre i fremtiden, avslutter Knut Sørlie.