Benteler Investerer 230 millioner kroner på Raufoss

Benteler Investerer 230 millioner NOK i økt kapasitet og ny teknologi for aluminium bildelproduksjon på Raufoss. - Dette er et resultat av langsiktig og godt arbeid i en meget konkurranseutsatt bransje, sier administrerende direktør Svein Terje Strandlie i Benteler.

#205

Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

Publisert 11.08.16

Innlandet

BentelerAutomotive GMBH besluttet i ferien å investere i en tredje ekstruderingspresse for å møte et voksende behov for aluminium til bilindustrien. Ekstruderingspressen lokaliseres hos Benteler på Raufoss hvor kompetanse og verdikjede møter konsernets krav til kompetanse, konkurransekraft og videre utviklingspotensiale.

- Både Øst-Europa og Asia ble vurdert som alternativer, men konsernet besluttet å investere her på Raufoss. Det er gledelig at konsernet velger en såpass tung investering lokalt. Dette vil sikre langsiktig tilstedeværelse og volumvekst på Raufoss. Uten vesentlig økning i bemanning, men igjen en vridning mot avanserte prosesser som krever ansatte med høyere kompetanse, sier Strandlie.

Administrerende direktør, Svein Terje Standlie, fortalte om Benteler og hvordan den positive utviklingen som preger fremtidsbildet. Foto: Åge Skinstad.

Benteler investerer 230 millioner på Raufoss

Langsiktig arbeid gir resultater

Investeringen omfatter en 5500 tonn ekstruderingspresse. Maskina innehar den nyeste teknologien innen automatisering og prosesstyring, som integreres direkte inn mot produksjonslinjer av støtfangere og andre produkter med stor fleksibilitet.

- Grunnlaget for å vinne kontrakter og være attraktive for investeringer er lagt gjennom langsiktig arbeid med teknologi og kompetanse. Dette er basis for innovasjon og smarte prosesser gjennom målrettet FoU arbeid. Vi har samarbeidet tett med NTNU, SINTEF og lokalt skole- og høyskolemiljø med virkemiddelapparatet (NFR, Innovasjon Norge og Siva), sier Strandlie.

- Videre er forhandlinger i sluttfasen for investeringen for tilpassing av bygg og infrastruktur i samarbeid med Raufoss Næringspark AS, som eier av Industriparken på Raufoss. Samlet investeringsbehov er ca. 230 millioner kroner. Oppstart vil være annet halvår 2017.

Næringsministeren lot seg imponere over hva Benteler har fått til. Her på omvisning.

 

NRK intervjuet NHO direktør Åge Skinstad. Han er fornøyd med at Benteler nå øker kapasiteten med 30 prosent og at dette sikrer arbeidsplasser og utvikling fremover.

Bør høyne ambisjonsnivået

I et internasjonalt perspektiv er norsk aluminiumsmiljø en sterk merkevare, og Strandlie mener at denne investeringen bør være til inspirasjon.

- Norge som industrinasjon bør ha høye ambisjoner for å delta i den veksten som nå skjer i bruk av aluminium i bilindustrien. Miljøambisjoner og kompetansedrevet innovasjon som verktøy for utvikling av smarte produkter og høyt automatiserte produksjonsprosesser vil være sentralt fremover, sier Strandlie.

Om Benteler

Benteler Automotive GMBH kjøpte bildevirksomheten fra Norsk Hydro i 2009 og virksomheten på Raufoss er i dag en av Europas ledende leverandører av aluminiumsstøtfangere og sikkerhetsprodukter til europeisk og internasjonal bilindustri. BA Raufoss utvikler, produserer og leverer disse produktene til alle de store Premium OEMs, som Audi, Daimler, Volvo, BMW og andre. Bedriften har 545 ansatte og omsetter årlig for to milliarder NOK.

Siv Faraas (f.v.) arbeider med Business Support i Benteler. Hun trives godt i bedriften som er en viktig arbeidsplass i lokalmiljøet. Linn Alicia Slora Kristiansen (f.h.) er kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet. Benteler er en av NHO Innlandets største medlemsbedrifter.

Fortjener applaus