Besøk hos NHO Innlandet

Rune Foshaug fra innovasjon og næringsavdelingen i NHO-S har hospitert hos NHO Innlandet.

Publisert 29.10.14

Innlandet

Første dagen deltok han på Innspillseminar på Honne kurs og konferansesenter hvor næringsliv og politikere møttes for å tenke høyt om Innlandet frem mot 2040.

Dagen etter var han på besøk hos prosjektleder for Arena Heidner i Hamar, Karianne Longva og bedriften Sperm Vital i Bio-huset.
I tillegg ønkset Graminor AS velkommen til et besøk på Bjørke Gård hvor han møtte adm.dir. Idun Christie og markeds- og produktsjef Hans Jacob Lund for en presentasjon av bedriften og virksomheten i selskapet.

"Interessant nettverk og spennende bedrifter i et viktig bio-tekmiljø i Innlandet," var Rune Foshaugs kommentar etter en dag med mange inntrykk og fine opplevelser. Alt i alt et vellykket opphold hos NHO Innlandet.

 

For mer info. om Arena Heidner og Graminor AS  se : www.hkp.no/tjenester/heidner-biotek og  www.graminor.no.