Blir ledende på Virtuel reality-teknologi

Det amerikanske selskapet EON Reality valgte Hedmark når de skal utvide sin virksomhet i Europa. Med etableringen av EON Norway tar Innlandet en ledende posisjon i Skandinavia på utvikling av VR- og AR-løsninger.

Bak etableringen ligger et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, høgskole og lokalt næringsliv. Det forventes at etableringen vil generere et betydelig antall arbeidsplasser. Fotograf: Medlem

Bak etableringen ligger et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, høgskole og lokalt næringsliv. Det forventes at etableringen vil generere et betydelig antall arbeidsplasser. Fotograf: Medlem

Publisert 15.12.16

Innlandet

Making View er et Hamar-selskap som allerede er etablert på VR-markedet. Nyheten om EON Norge ble presentert på en pressekonferanse i dag i Making View’s lokaler. Making View og IT-selskapet Innit er de to private aktørene som inngår i partnerskapet.

Offensivt fra ny medlemsbedrift

Making View på Hamar har vært aktiv pådriver for å realisere prosjektet. Hamar bedriften er også nylig blitt NHO medlem, via Abelia.

- Vi har vært på bedriftsbesøk hos Making View våren og høsten 2016, og fikk kjennskap til prosjeket. Det er en offensiv satsning der Making View har vært aktive pådrivere. Dette vil være viktig for kompetansearbeidsplasser og ny kunnskap innenfor et svært aktuelt område for fremtiden, sier regiondirektør Åge Skinstad.

Regiondirektøren har tro på at piloteringene hos Making View  er nyttige for å utvikle gode produkt og tjenster for næringsliv og utdanningsformål. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Et globalt marked

I avtalen med EON er Making View definert som «global center of expertise» innen 360 video. – Vi opplever stor etterspørsel i et marked i rask utvikling, forteller daglig leder Are Vindfallet. - Samarbeidet med EON gir oss tilgang til et globalt marked samtidig som det gir oss store utviklingsmuligheter.

Det amerikanske selskapet EON Reality valgte Hedmark når de skal utvide sin virksomhet i Europa. Med etableringen av EON Norway tar Innlandet en ledende posisjon i Skandinavia på utvikling av VR- og AR-løsninger.

Ledende aktør på verdensmarkdet

EON er den ledende aktøren på verdensmarkedet for Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR). EON utvikler VR- og AR-løsninger for industri og utdanningsformål.

Elverum og Hamar har gjennom flere år utviklet anerkjente miljøer innen digital utvikling og VR, knyttet til både utdanning, offentlige tjenester og kommersiell virksomhet.

Viseadministrrende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, var på bedriftsbesøk hos Making View i oktober 2016. Simuleringer som dette kan benyttes innenfor flere områder der både offentlige og private aktører leverer tjenester. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Simulering av å "gå planken" ut mot et stup. Effekten er overraskende reell! - VR er allerde på vei inn i klasserommene, og har et enormt potensiale innen opplæring og utdanning, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen. Foto: Åge Skinstad.

#205

Viktig for Høyskolen i Hedmark

– I Hamar har Høgskolen i Hedmark et program med flere studieretninger innen spillteknologi, animasjon og digital kommunikasjon, forteller dekan Morten Ørbeck.

– Fra disse studiemiljøene har det sprunget ut et miljø for spillutvikling i Hamar, som i dag teller 8 bedrifter samlet under paraplyen Hamar Game Collective. I tillegg har vi spill-giganten Norsk Tipping på Hamar, så vi har mye kompetanse og mange krefter samlet her allerede. 

- Med denne etableringen får vi mulighet til å videreutvikle og styrke våre utdanninger, som igjen styrker etablerte spill- og IT-relaterte virksomheter i regionen. Vi får også tilgang på ettertraktet kompetanse, sier Ørbeck.

Kraftsenter i Innlandet

Innit, et av landets største IT-selskaper, holder også til på Hamar. Daglig leder Ronny Pedersen synes det er spennende å bidra til et kraftsenter i Innlandet for VR og AR. – Ett av våre virksomhetsområder er digital opplæring for yrkesfag, og vi ser et stort potensiale i kompetansen og mulighetene som nå tilføres oss. Det vil løfte våre tjenester ytterligere, og vårt mål er å ta en ledende posisjon på disse områdene.

I Elverum har det store trekkplasteret for EON Reality vært høgskolemiljøene i Elverum og på Rena. I Elverum har man satset på Terningen Nettverk, som jobber med folkehelse og velferdsteknologi.  Her vil VR-teknologi være en sentral del av både opplæring og løsning av morgendagens velferdstjenester.  Elverumsselskapet Crisis Training har i en årrekke jobbet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap og vil fusjoneres inn i Eon Reality Norway AS. 

Bredt partnerskap

Bak etableringen ligger et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, høgskole og lokalt næringsliv. Det forventes at etableringen vil generere et betydelig antall arbeidsplasser.

- Dette er en svært stor dag for både Elveum og Hamar, og for hele Innlandet. Vi viser her at vi er forkant av fremtiden, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad. – Innen tre år vil ha rundt 100 arbeidsplasser tilknyttet EON’s virksomhet. I et seksårs perspektiv vil vi trolig være oppe i 200. Etableringen gir i tillegg muligheter for andre aktører innen interaktive medier i Innlandet, og vi tror EON vil trekke nye bedriftsetableringer til regionen.

Ordførerne i Elverum og Hamar er svæt fornøyde med etableringen. Fotograf: Medlem

#205

- En styrking av spillutviklingsmiljøet 

- For Hamar, som allerede har etablert seg som Norges spill-hovedstad, betyr etableringen av EON Norway en betydelig styrking av spillutviklingsmiljøet og en viktig ressurs for det enkelte selskap, sier Einar Busterud, ordfører i Hamar.

Unikt kompetansesenter

EON Norway etableres våren 2017 med hovedkontor og produksjonssenter for VR og AR på Hamar. Et showroom hvor aktørene demonstrerer og markedsfører VR- og AR-utstyr og løsninger, etableres i Elverum. I tillegg etableres en ettårig videreutdanning innen AR og VR ved Høgskolen i Hedmark. 

- Samarbeidet med EON Norway gir et utdanningstilbud på Hamar og Elverum som er unikt norsk og nordisk sammenheng, sier høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs ved Høgskolen i Hedmark. Også andre studieretninger ved høgskolen, som fra nyttår blir Høgskolen i Innlandet, vil nyte godt av nyetableringen. – Både innenfor lærerutdanning, helsefag, jordbruksfag og i studieretninger som samfunnssikkerhet, ledelse og entreprenørskap kan VR-/AR-teknologien tas i bruk i undervisningen, for å nevne noen eksempler. 

Totalinvestering på 56 millioner kroner

Den totale investeringen er på 56 millioner kroner. 50 prosent dekkes av de norske partene og 50 prosent av EON Reality Inc.

Illustrasjon: Making VIew.

#205