Brudd i forhandlingene

Fellesforbundet krevde 18. mars brudd i forhandlingene med Norsk Industri. Frontfagene går dermed i mekling.

Publisert 18.03.14

Innlandet

Les mer her: https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret-2014/brudd-i-forhandlingene/

Følg oppdatering på hjemmesidene til NHO og Norsk Industri.