Fjerde dag av medlemsturneen: Tynsetregionen!

Tynsetregionen i Hedmark er dagens bestemmelsessted. En av de spennende bedriftene vi besøker er Mathiesen Atna!

Åge Skinstad regiondirektør i NHO Innlandet, Christian P. Mathiesen eier og daglig leder i Mathiesen Atna AS og Linn Alicia Slora Kristiansen kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet. Foto: Ole Ragnar Repp.

Åge Skinstad regiondirektør i NHO Innlandet, Christian P. Mathiesen eier og daglig leder i Mathiesen Atna AS og Linn Alicia Slora Kristiansen kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet. Foto: Ole Ragnar Repp.

Publisert 28.04.16

Innlandet

Mathiesen – Atna AS er familiebedrift som ble etablert i 1893. Med basis i egen eiendom driver de skogbruk samt utleie av jakt og hytter/koier. På en del av eiendommen er det etablert et høystandard hyttefelt med forholdsvis store byggeklare tomter. Bedriften er i dag fire ansatte; vedlikeholdsarbeider Roger Mellomstad, driftssjef Tore Skjold, skog,- og utmarkskonsulent Asgeir Murvold og daglig leder Christian P. Mathiesen. Sistnevnte er også eier av selskapet. 

50 bedrifter på 5 dager

Viktig lokal bedrift

Mathiesen sier de årlig avvirker rundt 20 000 fkbm tømmer, der litt over halvparten er sagtømmer som stort sett leveres lokalt til Moelven Østerdalsbruket. Resterende volum, massevirke, blir i det vesentligste transportert til Koppang og fraktet videre med jernbane til Stora i Sverige.


Eiendommen er på rundt 330 000 daa. Litt i underkant av halvparten av arealet består av produktiv skog. Tilveksten i den produktive delen av skogen er på rundt 30 000 fkbm. Videre inngår omlag 60 000 daa av eiendommen i ulike former for verneområder. Eiendommen har siden 2000 vært miljøsertifisert i systemet ISO 14001 og følger Levende Skog-standarder. MIS - registrering ble utført i 2005. Den årlige tilveksten i skogen på eiendommen binder hele 37 millioner kg CO2.

-Årlig felles rundt 100 elg, 70 reinsdyr samt ett varierende antall småvilt på eiendommen. Det er mellom 250 – 300 jegere som er innom eiendommen hver høst, opplyser Mathiesen.

Medlemsturne dag 1

NHO er en trygghet

Mathiesen er tydelig på hvorfor de er NHO medlem.

-Vi er medlem av NHO fordi det er fint å ha et miljø å trekke veksler på samt søke råd og veiledning dersom aktuelle problemstillinger tilsier dette. Videre føles det trygt å ha en tilhørighet i en organisasjon som taler vår sak – vi blir fort små og ubetydelige hvis vi ikke har noen i ryggen, sier han.

Medlemsturne dag 2

Setter pris på besøk

Mathiesen sier det er flott å få besøk av NHO, og synes det er positivt at NHO tar initiativ til å komme på besøk i utkant kommunene.

-Vi må innrømme at vi har hatt ett litt fjernt forhold til NHO tidligere, men medlemsturneen vitner om at det er i ferd med å endres. At vi får besøk på denne måten gjør at vi får en følelse av å være en del av noe, der vi blir viet interesse og engasjement for hvorfor det vi driver med også er viktig, sier han.

Hva kan NHO bistå med?

-I den grad det er mulig hadde det vært fint om vi, med flere, i samarbeid med NHO kunne se på muligheter for samarbeid med andre i regionen. Vi har i dag store utfordringer i distriktet med å opprettholde infrastrukturen. Vi har forståelse for at folk flyttes til regionsentre og at det sentraliseres , men ett visst nivå på folk, tjenester og service vil fortsatt være påkrevd i utkanten.

-Videre er vi opptatt av tiltak som har direkte betydning for vår næring slik som elektrifisering av Rørosbanen og utbedring av veier (særlig RV3).

-For øvrig mener vi at det fortsatt er stort behov for å informere politikere, både lokalt og sentralt, om hva det innebærer å drive næringsvirksomhet ute i distriktene. Det er en kjempeutfordring og jeg synes politikere bør vise større forståelse for dette, avslutter Mathiesen.

Medlemsturne dag 3