De fleste bedriftene er fortsatt positive

Om lag 23 prosent av bedriftene på Innlandet forventer bedring til neste år, og 11 prosent forventer forverring.

#205

Foto: iStock

Publisert 14.12.17

Innlandet

Siden 2016 har det vært en kraftigere økning i markedstilfredsheten i Innlandet enn i landet for øvrig. I 4. kvartal 2017 var andelen som svarte "god" markedssituasjon noe lavere enn i de foregående kvartalene, men fortsatt er bedriftene mer positive enn landsgjennomsnittet.  Om lag 23 prosent av bedriftene forventer bedring til neste år, og 11 prosent forventer forverring. 

Jevn utvikling i boligbygging

Boligbyggingen i Innlandet har økte jevnt og trutt de siste seks årene. Veksten sakket ut i fjor, men i år har den tatt seg opp igjen. Igangsettingstallene for yrkesbygg har økt gjennom 2015 og 2016, og utviklingen har vært ganske flat de tre første kvartalene i år.

Lav arbeidsledighet

Navs tall for registrerte arbeidsledige viser en nedgang i andelen ledige i Innlandet over de siste månedene, i fjor var ledigheten i snitt 2,1 prosent, i november var ledighetsraten rundt 1,8 prosent, målt som siste 12 måneders gjennomsnitt. Til sammenligning var den registrerte ledighetsraten 2,7 prosent for hele landet. 

Våre ønsker for videre vekst i 2018 

I NHO Innlandets kronikk fra månedsskiftet står våre innspill til hva som skal til for å sikre langsiktig vekst i vår region. Her er et lite utdrag (kan siteres kommunikasjonsrådgiver Ingvild Bergersen):

1. Samarbeid – lær av Askeladden: Mens andre regioner i Norge kommer i samlet flokk til stortinget, er vi på Innlandet fortsatt opptatt av å konkurrere med nabobyen. Skal vi bli lyttet til på stortinget må vi være samlet. Derfor må vi slutte å knive på tvers av Mjøsa. Vi må prioritere det som er viktigst for regionen som en helhet og da må vi tørre å være rause med hverandre.

2. Kompetanse er vår viktigste ressurs: 6 av 10 bedrifter på Innlandet får ikke tak i den kompetansen de trenger. Resultatet er tapte markedsandeler. Teknikk og industriell produksjon, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel og restaurant- og matfag er de mest ettertraktede fagretningene. 

3. Samferdsel - tilgang til mer: En rask jernbane langs begge sider av Mjøsa reduserer reisetidene internt i regionen og samler vår region til ett bo- og arbeidsmarked. Gode veier og et godt jernbanenett er viktig for transport av varer og tjenester, det gir bedre tilgang til nye markeder og tilgang på folk med riktig kompetanse. 

4. Forenkling – less is more: Bedriftene jobber stadig med lean og forenkling for å overleve internasjonal konkurranse, men offentlige rapporteringskrav oppleves fortsatt som en byrde. Færre fylkes- og kommunegrenser og mer digitalisering i offentlig sektor kan være en god start.  

5. Skatt: Før våre bedrifter kan dele sine verdier, må de skapes. Derfor må skattene holdes på et nivå, som sikrer større vekst og flere arbeidsplasser. Bortfall av maskinsskatt (eiendomsskatt på verk og bruk) sikrer etablering og investeringsvilje. Forutsigbarhet er alfa og omega.