Den omstridte formuesskatten

Ja, formuesskatten rammer noen «rikinger». Men den rammer også småbedrifter og små bedriftseiere. 80% av bedriftene på Innlandet er små, med færre enn 20 ansatte.

#205

Fotograf: Moment Studio

Publisert 01.08.17

Innlandet

Formuesskatten er et omstridt tema som vil henge over oss gjennom valgkampen. I media blir den ofte presentert som en "rikingskatt". Tallene i dagens VG er riktige, men hvor er resten av bildet? Med lavere formuesskatt kan vi skape flere arbeidsplasser. Den økonomiske verdien av dette kan vi tallfeste over tid.  

Ja, formuesskatten rammer noen «rikinger». Men den rammer også småbedrifter og små bedriftseiere. 80% av bedriftene på Innlandet er små, med færre enn 20 ansatte. Vi trenger de små, mangfoldige bedriftseierne for å opprettholde arbeidsplasser og innovasjon. Formueskatten skal betales selv når bedriften går med underskudd. Mange små bedrifter må ta opp lån for å betale den. 

Utenlandske eiere slipper å betale formueskatten. Dersom vi ønsker lokalt norsk eierskap, blir formuesskatten et problem - den trenger eierskapet ut av Norge.

Børge Brende har kommentert saken tydelig på Facebook: 
"Dagsrevyens innslag i kveld om formuesskatt, hvor statsminister Erna Solberg på stående fot blir avkrevd konkrete eksempler på hvor redusert formuesskatt har medført flere arbeidsplasser, var av det eiendommelige slaget.

Hadde reporteren vært opptatt av empiri hadde han ikke behøvd å gå lengre enn over kjølen. Sverige har fjernet formuesskatten med begrunnelsen at formuesskatt på næringsvirksomhet straffer svenske eiere fremfor utenlandske.

Det hele er ganske enkelt. Eier man i en norsk bedrift fra Norge betaler en formuesskatt. En engelsk eier i samme bedriften gjør ikke det. Konklusjon: En særnorsk formuesskatt svekker norsk eierskap. Jeg synes det er viktig også med norske eiere.

Jeg er også overbevist om at norske eiermiljøer utgjør viktige knutepunkter for innovasjon, entreprenørskap og nyskapning. Ut av dette kommer det flere arbeidplasser. Ofte høyt opp i verdikjeden som tåler det norske kostnadsnivået. Og som igjen øker skatteinntektene.

Regjeringen har kuttet skattene med 22 mrd. Samtidig har inntektene til staten økt med 65 mrd"