Digitalisering øker bedriftenes behov for fagkompetanse

Fagskoleutdanningen er underdimensjonert og systemet ligger på etterskudd.

#205

Barometeret viser at behovet for folk med fagutdannelse øker ytterligere i Innlandet. Nammo på Raufoss jobber med å utdanne sine egne ansatte for å dekke sitt behov, og for å sikre motiverte arbeidere. På bildet: Lærling i Nammo, Iren Neståker Aastad. Fotograf: Ingunn Hermansen

Publisert 28.08.17

Innlandet, Vi mener

For fjerde år på rad har NHO gjennomført sitt kompetansebarometer. Omtrent tretti representanter fra bedrifter, utdannelsesinstitusjoner og offentlig sektor var i dag samlet på Fagskolen Innlandet for å få med seg lanseringen av resultatene. Det er tydelig at gapet mellom arbeidslivets behov og dagens utdannelser er noe som engasjerer mange. 

Dette er kompetansebarometeret:  

Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge. )

  • Gjennomført av NIFU mai 2017 
  • 5 557 bedrifter har svart   
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
  • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"

Fortsatt stort behov for yrkesfaglig utdannelse

Nesten 6 av 10 av bedriftene på Innlandet sier de har et udekket kompetansebehov, det er en økning på om lag 5 prosentpoeng fra i fjor.

- Økt behov for kompetanse kan ha sammenheng med vekst og lysere utsikter, eller med at bedriftene søker fornyelse og omstilling mot nye produkter, tjenester og markeder. Begge deler er veldig positivt, kommenterer NHO Innlandets regiondirektør Åge Skinstad.

Undersøkelsen viser at det i Innlandet fortsatt er størst behov for elever med yrkesfaglig bakgrunn. Deretter følger fagskoleutdanning. I Hedmark har nesten 70% av bedriftene uttrykt et behov for ansatte med yrkesfaglig bakgrunn. I Oppland opplever omkring 60% av bedriftene det samme.  

Tretti representanter var tilstede på Fagskolen Innlandet i dag for å få med seg lanseringen av NHOs kompetansebarometer. Fotograf: Åge Skinstad

#205

Fagskoleutdannelsen er svært underdimensjonert

Nytt av året er at bedriftene også blir spurt om de har et endret behov for kompetanse som følge av digitalisering. 32% av bedriftene i Innlandet svarer at digitalisering har gitt dem et høyere behov for ansatte med yrkesfaglig bakgrunn, 38% sier digitalisering har gitt dem et høyere behov for ansatte med fagskoleutdanning.

Åge Skinstad mener dette er et tydelig signal på at det satses for dårlig på fagskoleutdanning i Norge:

- Fagskoleutdanningen er underdimensjonert i forhold til behovet i norske bedrifter. Systemet ligger på etterskudd. Skal vi møte dagens og fremtidens behov må disse utdannelsene prioriteres. 

SSB anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. 

- Elever- og studenters ønsker alene kan ikke styre dimensjoneringen av utdanningstilbudet i Norge. Vi er nødt til å danne en tettere avstemming mellom tilbud og næringslivets behov. I tillegg må ungdom få mer informasjon om hvilke muligheter ulike retningsvalg gir, mener Skinstad.

Bedrifter utdanner sine egne ansatte

Undersøkelsen viser at mange bedrifter i dag dekker kompetansegapet gjennom å heve kompetansen til egne ansatte. Det viser at vi heldigvis har et omstillingsdyktig næringsliv. Mindre bedrifter har kanskje ikke samme kapasitet til å etterutdanne sine ansatte. Her bør det øremerkes midler. 

Ottar Olden, daglig leder hos Tine i Brumunddal, uttaler til NHO at resultatene fra NHOs kompetansebarometer stemmer godt overens med situasjonen i deres bedrift. Tine i Brumunddal har vært igjennom et stort løp hvor de selv har utdannet 45 medarbeidere til fagbrev. Noen av dem har også fått teknisk fagskole.

Nammo på Raufoss jobber også aktivt for å utdanne sine egne ansatte. Hos Fagskolen Innlandet i dag var Lars Harald Lied fra Nammo tilstede for å dele sine erfaringer med intern opplæring. Intern opplæring er også viktig for å bli en attraktiv arbeidsgiver, mente han.