Disse kan bidra til et løft for reiselivet i Innlandet

Trainee-programmet skal gi våre reiselivsbedrifter enklere tilgang på ny viten, pågangsmot og engasjement.

#205

Sussan (høyre) fikk et springbrett til sin reiselivskarriere hos Norsk Turistutvikling. Med Kjell Ove Solbakken og Elisabeth Winther. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 12.12.17

Innlandet

- Jeg var fryktelig ivrig. Jeg hadde hørt om denne ordningen allerede fra første skoledag på reiselivsutdannelsen, så jeg var jevnt innom kontoret for å høre om det dukket opp en stilling, forklarer Sussan Kroken.

Hun er utdannet innen reiseliv på Høgskolen i Innlandet. I 2014, da hun hadde fullført sin bachelorutdannelse, fikk hun jobbe ett år som trainee hos Norsk Turistutvikling. 

Reiselivstrainee

Trainee-programmet er støttet av Hedmark, Oppland og Buskerud fylkeskommune, og skal gi nyutdannede bachelorstudenter en mulighet til å starte sin karriere i reiselivet. Femti prosent av kostnadene til trainee-stillingen dekkes av fylkeskommunene, resten dekkes av bedriften hvor traineen er ansatt.  

Viktig å skape link mellom skole og næringsliv

- Utdanningen gir ny kunnskap som er viktig for bedriftene. I tillegg kommer traineen inn i bedriftene med nytt giv, inspirasjon og energi. Det er noe reiselivsnæringen trenger, forklarer Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Solbakken er opptatt av å skape en tettere link mellom utdannelsene og bedriftene. I den forbindelse tror han trainee-programmet har en særdeles viktig rolle.

Et springbrett til videre karriere

..nettverksmøter, konferanser og markeds-materiell. 

Vi møter Kjell Ove og Sussan i lokalene til Norsk Turistutvikling (NTU) på Lillehammer, sammen med Elisabeth Winther, som er prosjektleder for ordningen. Her hos NTU var Sussan trainee for to år siden. I dag jobber hun som internasjonal prosjektleder hos Peer Gynt på Gålå, med ansvar for å øke andelen internasjonale tilskuere til stemnet.  

- Jeg har tatt med meg veldig mye erfaring fra jobben som trainee. Her hos Norsk Turistutvikling jobbet jeg blant annet med campingnettverket. Jeg deltok på nettverksmøter, arrangerte konferanser og utarbeidet rapporter og markedsmateriell. Prosjektet har resultert i målbar vekst i campingbransjen. Det er det morsomt å ha vært en del av!

Sussan jobbet mye med nasjonal klynge for campingnæringen. Her fra rapporten hun har utarbeidet. Foto: Ingvild Bergersen

#205

Elever med pågangsmot og engasjement

- Det er avgangselevene med størst engasjement og pågangsmot som får trainee-stillingene, forklarer Winther. Hun mener derfor at reiselivsbedrifter på Innlandet kan dra fordel av å benytte seg av ordningen. 

Målsettingen er at det hvert år skal opprettes to til tre stillinger i hvert fylke. De årene hvor flere bedrifter ønsker en trainee, gjør fylkeskommunen en utvelgelse. Bedriftenes evne til å ta i bruk kompetansen hos traineen er da et viktig kriterie:

- Det er viktig for traineene å komme inn i bedrifter hvor de får utfordrende oppgaver, gjerne med et utviklingsorientert fokus. Men arbeidshverdagen former seg ofte basert på samspill mellom trainee og arbeidsgiver. Gjennom tillit kan traineen selv ta plass og skape sin egen arbeidshverdag, forklarer Winther.

Store ambisjoner    

..få en tettere dialog med reiselivs-bedriftene                    

Suksesshistoriene fra tidligere traineer er mange, og Norsk Turistutvikling har selv hatt tre traineer innom hos seg. En av de som er fast asatt i NTU i dag har også vært reiselivstrainee. Det er et tegn på at dette programmet har mye potensiale mener Winther:

- Denne trainee-ordningen har levd siden 1990. Gjennom disse årene har vi hatt 120 traineer igjennom programmet. På sikt håper jeg vi kan få en enda tettere dialog med reiselivsbedriftene og kanskje også at vi kan dra flere fylker inn i programmet.

Kan du tenke deg å ha en trainee i din bedrift? Ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Winther, Elisabeth.winther@inn.no,
tlf 911 56 505