En million til kompetanseutvikling på arbeidsplassen

VOX lyser ut en million kroner til opplæring av kompetansetillitsvalgte på arbeidsplassen. Søknadsfrist 12. juni 2015.

Publisert 19.05.15

Innlandet

VOX har for 2015 fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å tildele en million kroner til opplæring av kompetansetillitsvalgte, slik at de kan bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Mer informasjon:

http://www.vox.no/Tilskudd/Midler-til-opplaring-av-kompetansetillitsvalgte/