Engasjerte og samfunnsbevisste 4. klassinger

På Rollsløkka barneskole arrangerte UE og NHO programmet "Vårt lokalsamfunn." Hensikten er at barna skal få kunnskap om hva et lokalsamfunn er. Morsomt å se hvor engasjerte elevene blir av å jobbe med dette, sier Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Publisert 26.11.14

Innlandet

På Rollsløkka barneskole arrangerte Ungt Entreprenørskap og NHO programmet "Vårt lokalsamfunn." Hensikten er at barna skal få kunnskap om hva et lokalsamfunn består av hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE har utviklet programmet Vårt Lokalsamfunn som er rettet mot 4. – 5. trinn. Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle. NHO er medarrangør.

Idérike elever
Birgit Berglund jobber som rådgiver hos Ungt Entreprenørskap. En del av jobben hennes består av å reise rundt til barneskoler i Hedmark for å arrangere programmet Vårt Lokalsamfunn. -Det er veldig givende og inspirerende og se hvor engasjerte barna blir, sier Berglund. Det er også imponerende og se hvor raskt barna tar til seg kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer, sier hun. I en av øktene om lokalsamfunnet blir elevene presentert for et butikklokale som står tomt. Barna skal gruppevis diskutere og bli enige om et forslag til hva butikklokalet skal fylles med. Deretter fullføres en demokratisk prosess med stemmesedler hvor barna stemmer på det beste forslaget. Det manglet ikke på engasjement og iver da fjerdeklassingene på Rollsløkka barneskole skulle komme frem til sine forslag. Museum, lekebutikk, barnehage, klesbutikk og til og med en egen Nike butikk. Til slutt var det forslaget om en egen Nike butikk som fikk flest stemmer til et gedigent gledes brøl fra klassen.

Fornøyd kontaktlærer
Jens Petter Halberg er kontaktlærer for fjerne trinn ved Rollsløkka barneskole. -Jeg synes det er kjempeflott at vi får anledning til å få en gjennomgang av Vårt Lokalsamfunn. Barna er veldig aktive på fritiden sin, og det er viktig at de har et bevisst forhold til det samfunnet de lever og bor i, sier Halberg. -I tillegg er dette en stor og variert klasse med flere fremmedspråklige elever som også har behov for å få kjennskap til hvordan lokalsamfunnet vårt fungerer, sier han.  –Barna blir stadig mer opptatt av nyheter og får økt interesse for omverdenen, derfor synes jeg det er et bra tidspunkt for Vårt Lokalsamfunn hos oss. Programmet er variert og engasjerende, og vi får mye igjen for dette, avslutter Halberg.

NHO bidrar
Linn Alicia Slora Kristiansen jobber som trainee i NHO Innlandet. NHO har ved flere anledninger bidratt på de ulike programmene til Ungt Entreprenørskap. –Jeg synes det er flott at vi får anledning til å bidra på Vårt Lokalsamfunn. Disse barna er fremtidens arbeidstakere og det er viktig at de får kjennskap til alle mulighetene som finnes i arbeidslivet, sier hun. –Vi går også gjennom inntekter og skatt. Barna reflekterer over hvorfor vi betaler skatt og hvordan dette bidrar til at eksempelvis Rollsløkka barneskole fungerer godt, avslutter Kristiansen.