Er Innlandet Norges "Mekka" for batteriindustri?

Batteriindustrien vokser sterkt globalt. Kanskje kan den bli en viktig bærebjelke for Innlandet.

#205

Mange ulike aktører kan ha relevans: aktører innenfor automatisert produksjon, avansert materialteknologi (f.eks. aluminium, kompositt, plast m.m.), IKT-kompetanse, VR, robotisering o.l. Foto: Mikes (Pexels)

Publisert 10.11.17

Innlandet

Artikkelen er basert på pressemelding fra Lars Bjelvin, Eidsiva

Kan vi bygge en utviklings- og innovasjonsklynge for batteriteknologi i Innlandet? Eidsiva og Bellona samarbeider om å fremme regional forretningsutvikling av Innlandet gjennom en pågående mulighetsstudie for etablering av batteriproduksjon.

Bakgrunnen er at batteriindustrien vokser sterkt globalt. Kanskje kan den bli en viktig bærebjelke for Innlandet.  

I den forbindelsen ønsker vi å komme i kontakt med bedrifter.. 

Skal kartlegge bedrifter og kommuner

- Nå starter vi arbeidet med å kartlegge relevante industriklynger, bedrifter og potensielle vertskommuner.  I den forbindelsen ønsker vi å komme i kontakt med bedrifter i Hedmark og Oppland som har virksomhet og kunnskap som kan være relevante for fremtidens batteriindustri.

Mange ulike aktører kan ha relevans, mener Lars Bjelvin i Eidsiva. Det kan være aktører innenfor automatisert produksjon, avansert materialteknologi (f.eks. aluminium, kompositt, plast m.m.), IKT-kompetanse innen avansert programmering, VR, robotisering o.l.

Følgende hypoteser skal undersøkes gjennom mulighetsstudien:

De samlede rammebetingelsene for etablering av storskala kraftkrevende batteriproduksjon er bedre i Innlandet enn noen andre områder i Norge fordi:

  • Norge og dermed Innlandet kan tilby Europas beste prisbetingelser for industrikraft
  • Innlandet har potensielle vertskommuner for industrietablering som tilbyr konkurransedyktige rammebetingelser
  • Innlandets infrastruktur og geografiske plassering gjør området konkurransedyktig for etablering av utviklings-, innovasjons- og industriklynger
  • Innlandet har et lavere kostnadsnivå enn andre forretnings- og industriklynger i Norge
  • Innlandets eksisterende industriklynger er relevante i forhold til utvikling og storskala produksjon av batterier
  • Innlandets eksisterende innovasjons- og utdanningsklynger er relevante i forhold til utvikling av batteriteknologi og storskala produksjon batterier

Er din bedrift relevant for et batterieventyr? 

Bedrifter som mener de har relevans for studien inviteres til å ta kontakt med kontaktpersonene nedenfor, gjerne før 15. november. Innspill brukes gjerne som generelle innspill til studien og muligens også som caser i selve rapporten.

Frederic Hauge fra Bellona vil presentere studien på Ringsakerseminaret 6. februar 2018.

 

Kontakt:
Lars Bjelvin,  kommunikasjonsansvarlig, Eidsiva Energi, lars.bjelvin@eidsiva.no,  482 95 667

Erlend Johansen, Ansvarlig for næringslivssamarbeid, Bellona, erlend@bellona.no, 97 15 00 75

Stefan Wächter, Forretningsutvikler, Bellona, stefan@bellona.no, 90 53 30 54