Er vi klare til å ta Gardermoeneffekten til Innlandet?

Det er ikke mange regioner som har den samme nærheten til Norges hovedflyplass som Innlandet. Utvidelser på Oslo Lufthavn skaper enorme muligheter.

Konferansefølet på vei ut mot gatene på den nye piren.

Gardermoen skal vokse med 1 millioner passasjerer per år de neste ti årene. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 26.04.17

Innlandet, Vi mener

Vekst på Oslo Lufthavn

Dagens flyplass håndterer en trafikk på rundt 25 millioner reisende i året. Den 27. april 2017 står Oslo Lufthavn klar til å ta imot 28 millioner passasjerer i året. Det er i tillegg tilrettelagt for framtidig utvidelse, slik at Oslo Lufthavn om 10 år kan håndtere 35 millioner passasjerer. 25 000 personer er sysselsatt av Oslo Lufthavn. Antallet vil øke med mer enn 500 personer per år, de neste ti årene.

– Vi er klare for å samarbeide med bedrifter på Innlandet, understreket lufthavnsjefen på mandagens konferanse hvor politikere og næringsliv fra Innlandet var godt representert.

Oslo Lufthavn ble flyttet fra Fornebu til Gardermoen i 1998, blant annet på grunn av stort engasjement fra bedrifter og politikere i Innlandsregionen. Både innbyggere og bedrifter har i ettertid nytt godt av flyplassens nærhet, men skal man tro deltakerne på mandagens konferanse er potensialet mye høyere enn som så. Talerne var tydelige: Bedriftene, gründerne og kommunene må være enda mer frempå når Gardermoen nå utvider for å ta imot 10 millioner nye passasjerer de neste ti årene. 

Mye å lære av bedrifter i andre regioner

Innlandets nærhet til flyplassen gir grobunn for en rekke forretningsmuligheter. Setter man seg inn i de problemstillingene som norske eksportører møter, vil man kunne oppdage nye forretningsområder, poengterte Lufthavnsjef Øyvind Hasaas under mandagens konferanse.

22 mål parkett fra Brumunddal

Bedrifter fra Innlandet har også hatt nytte av selve utbyggelsene på Gardermoen. Den nye piren inneholder flere leveranser fra innlandsbedrifter. Blant annet er 22 mål parkett levert fra Parkettpartner i Brumunddal. Deler av byggearbeidet er gjennomført av entreprenøren Ø.M. Fjeld som har hovedkontor på Kongsvinger.

- I Nes kommune er det etablert et krabbehotell, for fiskerinæring som skal eksportere krabber ut av landet. Vi samarbeider nå med fiskerinæringen i Norge for å finne lignende løsninger i nærheten av Oslo Lufthavn. Her burde bedrifter på Innlandet være frempå og ta sin rolle.

Parkett fra hedmarken. Parkettpartner i Brumunddal har levert 22 mål parkett. Fotograf: Ingvild Bergersen

#205

Dra nytte av reisende med mellomlandinger

Også reiselivsnæringen i Innlandet har mye å lære. Islands hovedflyplass er et stjerneeksempel, mener Christian Chramer i NHO.

– Flere hundre turister mellomlander på Island hvert eneste år. Effektiv forflytning av turister til og fra Reykjaviks Lufthavn har bidratt til enorm verdiskapning. Lufthavnen, i samarbeid med reiselivsbedrifter, flyr inn folk, får dem av flyet, tar dem med til en vulkan og frakter dem tilbake til flyplassen igjen, kommenterte Chramer.

Mange kreative muligheter for reiselivet

Og selv om Innlandet ikke har mange vulkaner å vifte med, mener Chramer at andre unike muligheter henger på trær, klare til at bedrifter og gründere kan plukke dem med seg.

- I Nord-Norge betaler turistene i dyre dommer for «attraksjoner» vi anser som hverdagslige.

Gå tur med en trekkhund, tenne bål, koke kaffe ute og «Pisse i snøen» er noen av konseptene Chramer trakk frem. – Turistene betaler, hvis vårt vertskap og vår service lever opp til prisen vi setter.

Før trodde man skitrekk var nødvendig for turismen. Nå betaler turistene for å gå opp bakken selv, poengterte Christian Chramer fra NHO.

#205

En ny arbeidsplass skaper fire andre arbeidsplasser

Undersøkelser viser at en ny arbeidsplass gir ringvirkninger som skaper ytterligere tre til fire arbeidsplasser. Åge Skinstad fra NHO Innlandet er tydelig på at disse ringvirkningene vil gjelde innenfor Gardermoens "bo- og arbeidsmarked" - altså områder med mindre enn en times reisetid fra Gardermoen. - Flere tettsteder og byer i Innlandet ligger innenfor denne grensen. Hvis vi er litt frempå, kan vi derfor trekke ringvirkningene fra nye arbeidsplasser på Gardermoen inn i vår region.

Politikerne blir viktige

Knut Erik Manstad fra OBOS Innlandet var med på konferansen og forklarte hvordan de jobber for å utvikle byer. - Vi bygger der vi ser muligheter, og hvor kommunene viser velvilje og rask saksbehandling, poengterte han.

Oslo Lufthavn ønsker tett samarbeid med politikere og næringsliv i Innlandet

Det er fritt frem for bedrifter som har tanker om verdifulle samarbeid med Oslo Lufthavn. - Her er det rom for alle, så kom og ta en snakk med oss hvis din bedrift ser potensialet i et samarbeid med oss, avsluttet lufthavnsjefen.