Etter 18 år "utenfor" arbeidslivet er Jo Inge tilbake igjen

I 1997 fikk han en varm sveiseklo gjennom trommehinnen. Det førte til sykemelding og manglende arbeidsevne. I dag er han endelig i full jobb takket være Oppfølgingsenheten Frisk og engasjerte bedrifter på Innlandet.

#205

Det skulle gå 18 år med sykemeldinger og mislykkede jobbforsøk før Jo Inge (til venstre) endelig fikk en jobb han kunne leve med. I dag trives han godt som sjåfør hos NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark. Her med avdelingsleder Ole Martin Zedell. Fotograf: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Publisert 07.06.17

Innlandet

Med fagbrev som automatikkmekaniker og stor interesse for tekniske oppgaver trivdes Jo Inge godt i jobben som servicetekniker. I 1997 ble han imidelertid utsatt for en ulykke som medførte store forandringer i tilværelsen. Under sveisearbeid fikk han en sveiseklo inn i øret. Resultatet var hull på trommehinnen og tinnitus, med følgeplager som søvnproblemer, muskelspenninger, konsentrasjonsvansker og overfølsomhet for lyd.

Da var han 28 år, og med andre ord bare i starten av sin arbeidsdyktige alder.

- Som å skalle hode i veggen atter en gang

- Jeg opplevde det som en nedtur hver gang jeg prøvde.

Støynivået på arbeidsplassen ledet til forverring av Jo Inges symptomer og en lang rekke sykemeldinger.

I 2011 gikk han over på arbeidsavklaring hos NAV, hvor han over en fireårs periode fikk prøve flere forskjellige arbeidsplasser uten hell. 

- Jeg opplevde det som en nedtur hver gang jeg prøvde og oppdaget at det ikke gikk. Luften går liksom ut av ballongen og det føles som man skaller hodet i veggen atter en gang, forklarer Jo Inge. 

Hjelp av Oppfølgingsenheten Frisk etter 18 år

1 2015, atten år etter skaden, ble han sendt til videre oppfølging hos Oppfølgingsenheten Frisk.

Et halvt år senere hadde han ordinær jobb i 100 % stilling. I mai i år kunne han feire ettårsjubileum i den nye jobben. 

Veileder Bente Sveen (til høyre) sier det er bedre å bruke litt ekstra tid på å finne en riktig arbeidsplass, fremfor å kaste kandidaten ut i enda et mislykket forsøk. Fotograf: Ole Martin Zedell

#205

- Vi må lytte til kandidaten

Oppfølgings-enheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk leverer NAV-tjenester i flere fylker i Norge. Dette er både arbeidsrettede kurs og individuelle, skreddersydde tjenester der målet er å hjelpe mennesker å beholde eller komme i arbeid.

Bente Sveen jobber som veileder i Oppfølgingsenheten Frisk, hvor hun har hatt ansvar for oppfølging av Jo Inge. Suksessen med å få Jo Inge ut i jobb mener hun er basert på en omhyggelig vurdering av hans situasjon.

God match mellom kandidat og arbeidsgiver

- Vi har til enhver tid tre til fire kandidater på utprøving hos oss. 

Etter ønske fra Jo Inge arrangerte Bente en jobbsamtale hos NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark. 

- Jeg følte vi pratet samme språk. Vi kunne snakke om tekniske ting og jeg følte arbeidsgiveren forstod mine utfordringer.

Ole Martin Zedell, avdelingsleder ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, forteller at de har god erfaring med å ha kandidater på utprøving: - Vi har til enhver tid tre til fire kandidater på utprøving hos oss. Noen av dem får også fast jobb her senere, slik som Jo Inge. 

Løser en stor samfunnsutfordring 

Jo Inges fortelling føyer seg inn i rekken av historier som viser den gode effekten av tett samarbeid mellom arbeidsgivere og veiledere i privat sektor (her Frisk Kompetanse).

Statistikk publisert av NAV i 2016 viser til et økende antall uføre unge i Norge, og bekymringer om de sosiale og økonomiske konsekvensene av «utenforskap» har flere ganger blitt reist av politikere.

Bedriftene er flinke til å ta ansvar

jeg opplever stor imøtekommen-het når jeg oppsøker nye bedrifter 

Hvert eneste år sørger Oppfølgingsenheten Frisk i Hedmark for at mennesker kommer ut i lønnet jobb. Bente Sveen mener dette er et resultat av deres gode nettverk og lange erfaring med oppfølging av kandidatene:  

- Vi har et godt nettverk av bedrifter som har lang erfaring med å ta imot våre kandidater, og jeg opplever også stor imøtekommenhet når jeg oppsøker nye bedrifter. Utover det er vår oppfølgingsevne kjernen i det vi gjør. Når vi kombinerer god kjennskap til arbeidsmarkedet med vår evne til å lytte til kandidatenes behov, da lykkes vi, avslutter hun.  

 

Arbeidsrettet veiledning hos NAV Hjelpemiddelsentral Vis fakta Skjul fakta

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark har nylig fått ansvar for å bistå NAV-veiledere med arbeidsrettet veiledning for synshemmede, hørselhemmede og folk med hjerneskader. Veiledningstjenestene kan benyttes dersom brukeren:

-        Er sykemeldt og står i fare for å falle ut av jobb

-        Har problemer med å skaffe relevant jobb

-        Skal i gang med utdanning

-        Vil undersøke tilretteleggingsmuligheter som kan gi økt stillingsandel

-        Er utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn.