EveryCare er månedens bedrift – kanskje en av vår tids viktigste teknologibedrifter

- Vi må bruke de varme hendene riktig, sier Thomas Wærner.

#205

Daglig leder Thomas Wærner er i "pappapermisjon", men møter gledelig opp for motta utmerkelsen. Her er han med datteren Frida på armen og kollega Eli Godager til venstre. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 09.06.17

Innlandet, Månedens bedrift

Sammen med sine ansatte på Torpa, er Wærner allerede godt i gang med å løse "pensjonsbomben" og omsorgsutfordringen kommunenesektoren står overfor. 

Gjøvikregionen skal være foregangskommuner

Connected Living

Dette er en velferdspilot om kommunale velferdstjenester. Utgangspunktet er store demografiske utfordringer framover med kraftig økning i de eldste aldersgruppene.

Kommunenorges økonomiske situasjonen er svakere og regnestykket går ikke opp for kommunene hvis vi fortsetter som i dag - ikke minst i lys av kommunenes store pensjonsforpliktelser.

- Å spå fremtiden vet vi er risikosport, men utviklingen i folketallet de kommende årene kan vi allikevel med stor sikkerhet si hvordan blir. 

Det skrev Nils Hesthagen i en kronikk i OA i forrige uke. Han er prosjektleder for Arena Connected Living. 

- Når eldrebølgen slår inn, vil antallet unge per eldre halveres. Med dagens løsninger vil vi ikke være nok mennesker til å passe de eldre, forklarer han. Gjennom prosjektet skal kommunene i Gjøvikregionen fremstå som foregangskommuner, ved å vise til god samfunnsplanlegging og gode bomiljøer der folk er mer selvhjulpne.

Nils Hesthagen i Gjøvikregionen utvikling støtter utmerkelsen av EveryCare. Han mener samarbeidet mellom EveryCare og Nordre Land kommune er bra for utviklingen. Fotograf: Ukjent

#205

EveryCare viser handlekraft

I 2013 kom begrepet «velferdsteknologi» på banen og i 2014 hadde EveryCare-gründer Thomas Wærner og hans ansatte allerede utviklet og installert sitt første system i et pleiehjem på Dokka. For Wærner er tempo en suksessfaktor: 

- Endringene skjer raskt i teknologiverdenen. Jeg har tro på at det er best å bare hoppe ut i ting. Hvis man setter seg selv i en posisjon hvor man virkelig må prestere, så gjør man det ofte uansett. 

Wærner har tidligere vunnet Finnmarksløpet og har trolig god erfaring med å prestere under press. 

Teknologi som hjelper oss å jobbe smartere

Gjennom sensorer, alarmer og applikasjoner som kan forenkle kommunikasjonen mellom helsepersonell, pasienter, pårørende og øvrig beredskap, ønsker firmaet å tilrettelegge for at flere kan bo trygt hjemme, og at en alderdom på institusjon blir bedre.

Les mer om EveryCares systemer her.

Nordre Land kommune er fremoverlente

Nordre Land kommune er en av de mest handlekraftige kommunene i prosjektet

- Nordre Land kommune er en av de mest handlekraftige kommunene i prosjektet, sier Hesthagen.

Det er også EveryCares erfaring. Kommunen turte å satse på gründerbedriften i 2014. På den måten har de bidratt  til videreutvikling av velferdsteknologi. – I tillegg er de med på å skape et teknologimiljø med kompetansearbeidsplasser i sin kommune, tilføyer Wærner.

En av landets fremste innen velferdsteknologi

Månedens bedrift

 Til sammen har NHO Innlandet over 2000 medlemsbedrifter. Med Månedens bedrift viser vi mangfoldet i våre bedrifter gjennom å utmerke bedrifter som vi ser har gjort en ekstra god innsats. 

Utmerkelsen av EveryCare som månedens bedrift er vel fortjent. De har vist at de er blant landets fremste innen velferdsteknologi. Det er viktig med gründere som tar tak i Norges omsorgsutfordring og EveryCare har gjennom sine leveranser til Nordre Land kommune allerede vist at deres plattform fungerer.

Stortingsrepresentant og medlem i Helse- og Omsorgskomiteen Ketil Kjenseth er enig:

- Fram mot 2040 vil antallet eldre over 80 år dobles. Det vil kreve mer av oss. Et viktig bidrag blir å ta i bruk teknologier som gjør eldre tryggere og mer selvhjulpne i eget hjem, samt å avlaste ansatte i helsesektoren.

Ny avtale med Nordre Land 

Teknologien har utviklet seg raskt siden 2014 og på Landmo sykehjem er EveryCare allerede i gang med å installere neste generasjons system.

- I vårt første system gikk all kommunikasjon over server. Systemet kunne dermed ikke kommunisere med systemer utenfor sykehjemmet, og oppdateringer var mer kostbare, forklarer Wærner.

For 14 dager siden inngikk EveryCare en ny avtale med sykehjemmet. Installasjon av en skybasert løsning, skal åpne for et hav av nye muligheter.

- Når systemet ligger i skyen kan vi sitte på Torpa og sende ut oppdateringer, uavhengig hvor i landet eller verden systemet er installert. Det fungerer litt som en iphone-oppdatering, forklarer Wærner.

Samarbeid mellom kommuner blir nødvendig 

Dersom nabokommuner benytter sky-plattformer som kan «snakke sammen», kan helsevesenet jobbe smartere

Gjennom prosjektet Arena Connected Living ønsker Gjøvikregionen å sikre bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Wærner tror også prosjektet kan være med å skape bedre samarbeid på tvers av kommunene i regionen:

- Dersom flere nabokommuner benytter sky-baserte plattformer som kan «snakke sammen», kan helsevesenet og beredskap jobbe smartere. Hvis hjemmehjelpen i nabokommunen bare er 10 km unna en hendelse, mens hjemmehjelpen i pasientens kommune må kjøre 50 km for å komme frem, hvem burde man da benytte?   

NHO Innlandet, Gjøvikregionen og Helse- og omsorgskomitémedlem Ketil Kjenseth mener svaret er opplagt: Velplanlagte bomiljøer, godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og samarbeid på tvers av kommunegrenser kan redusere presset på dagens offentlige tjenester, som ikke er bærekraftige med de utfordringene vi går i møte.

Da gjenstår det bare å gratulerere EveryCare med en vel fortjent utmerkelse!

EveryCare er medlem i NHOs landsforening Nelfo Vis fakta Skjul fakta

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. 

Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Foreningen skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og den skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser.