EveryCare AS leverer svar på morgendagens utfordringer

NHO Innlandet og stortingspolitiker Tore Hagebakken var nylig på medlemsbesøk hos EveryCare. - Velferdsteknologi er et område der utviklingen går veldig raskt, og det er flott å se hvor proaktive EveryCare er sier Tore Hagebakken.

Eli Vogt Godager rådgiver i EveryCare AS, Tore Hagebakken stortingspolitiker AP, Åge Skinstad regiondirektør i NHO, Linn Alicia Slora Kristiansen kommunikasjonsrådgiver i NHO og Thomas Wærner gründer i EveryCare AS.

Eli Vogt Godager rådgiver i EveryCare AS, Tore Hagebakken stortingspolitiker AP, Åge Skinstad regiondirektør i NHO, Linn Alicia Slora Kristiansen kommunikasjonsrådgiver i NHO og Thomas Wærner gründer i EveryCare AS.

Publisert 10.04.16

Innlandet

EveryCare er lokalisert i Aust Torpa i Nordre Land kommune der de utvikler og leverer komplette velferdsteknologisystemer. Bedriften er medlem i NHO Innlandet og bransjeforeningen NELFO. Thomas Wærner er gründer og faglærer i EveryCare.

- Jeg har latt meg inspirere av Apple. Dette synliggjøres på hvordan vi har valgt å utforme løsningene våre. Vi skal levere et levende system hvor alle brukerne har den samme versjonen av programvaren til enhver tid, forteller Wærner.

Ny medlemsbedrift satser offensivt

Løsninger for fremtiden

Velferdsteknologi er et av svarene på de utfordringer helse- og omsorgssektoren står overfor i årene som kommer. Løsninger som skaper trygghet og mestring i eget hjem vil gjøre det mulig for langt flere eldre å bo hjemme lengre. Den demografiske utviklingen i samfunnet går i retning av at vi stadig blir flere eldre, samtidig som det blir færre ressurser til å jobbe med pleie og omsorg. Dette stiller krav til nytenkning og omstilling.

Løsningene fra EveryCare bygger opp under kommunenes tjenesteinnovasjon. Systemet kan tilpasses den enkelte kommune og den enkelte bruker ut fra deres behov. Ulike sensorkomponenter sammen med et overordnet styringssystem gjør EveryCare INSTITUSJON og EveryCare HJEM til systemer som dekker behovene i norske kommuner.

-Trygghet og mestring skapes gjennom eksempelvis fallsensorer, sengesensorer og digital trygghetsalarm med toveis kommunikasjon. EveryCare sine velferdsteknologiløsninger skaper sikkerhet både for tjenesteyter, beboere på institusjoner og for eldre som bor hjemme, sier Wærner. 

Thomas Wærner sier EveryCare sine velferdsteknologiløsninger er inspirert av Apple. De er brukervennlige og enkle.

God helse og omsorgspolitikk

Hagebakken mener veldferdsteknologi er et område der utviklingen går veldig raskt, og er glad for det positive engasjementet til EveryCare. Hagebakken besøkte bedriften i august i fjor, og ser at det allerede nå er mye som er i utvikling.

- EveryCare sine løsninger er bra for omsorgstrengende sin livskvalitet, i tillegg til at det er positivt med hensyn til samfunnskostnader og bruk av personell. Dette er god helse og omsorgspolitikk, og en offensiv næringsutvikling. Det er flott at NHO synliggjør EveryCare og verdsetter bedriftens fokus på innovasjon i omsorg, sier Hagebakken.

EveryCare AS er en av tre finalister til NHOs nyskapingspris

Satser i utkanten

I Aust Torpa har EveryCare bygget opp et fullskala testlaboratorium der nye løsninger prøves ut og testes for feil før de settes i drift. Testrommene utgjør sammen med gode rom for undervisning en arena for både demonstrasjon og opplæring. Gjennom satsningen på velferdsteknologi skaper EveryCare kompetansearbeidsplasser i en utkantkommune. Nye arbeidsplasser vil kunne ha ringvirkninger både i forhold til bosetting og annen næringsutvikling i området. Utvikling av samarbeid med ulike teknologibedrifter og lokale el-installatører utgjør en solid plattform for det innovasjonsarbeidet som gjøres for å utvikle sikre og stabile velferdsteknologiløsninger for fremtiden. 

-Velferdsteknologi vil bli en viktig suksessfaktor for å sikre god omsorg og trygghet i fremtiden, og EveryCare bidrar med nyskaping på dette området. I tillegg er det svært spennende at de velger å satse i Torpa, sier regiondirektør Åge Skinstad.

Natre Vinduer er månedens bedrift for mars

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669