EVRYs nye 25 millioners avtale får jubel!

Den 28. April meddelte EVRY at Gausdal Landhandleri realiserer "Det digitale Landhandleri" ved hjelp av en 25 millioners avtale med EVRY. - Heldigvis er det mange som forstår at teknologien er en venn, mener Skinstad.

#205

Karl Olav Nordengen er stolt over den nye avtalen og sier kompetansen og bedriftene på Innlandet er viktige for den teknologiske utviklingen

Publisert 12.05.17

Innlandet

Vi i NHO Innlandet synes det er gledelig for vår region at vi har en innovativ og kompetansedrevet IT-leverandør som EVRY, og en fremoverlent teknologiutnytter som Gausdal Landhandleri.  

Gausdal Landhandleri har sett mulighetene som teknologi kan gi, og valgt å handle på dem. Resultatet er at bedriften har opplevd stor vekst. I en pressemelding uttaler de: «(vi) har de siste årene vært en av aktørene i byggevarehandelen med størst vekst. Skal vi lykkes videre, må de digitale mulighetene som ligger der utnyttes". 

Teknologier på rekke og rad

Nyheten kommer kort tid etter at EVRY lanserte et automatisert byggesakssystem, som ble godt tatt imot fra medier og offentlige instanser. Karl Olav Nordengen er regiondirektør i EVRY Innlandet. Han synes det er gledelig å se at den digitale teknologien utnyttes av offentlige så vel som private bedrifter. Norge er verdensledende i bruk av digital teknologi. Skal vi tro Nordengen rett, vil vi se mange lignende nyheter i årene fremover. 

Datamaskiner som lærer

EVRYs konsernsjef Bjørn Ivroth skrev nylig en kronikk i E24, der han uttrykte at frykten for intelligent teknologi er overdrevet. Med flere eksempler fokuserer kronikken på teknologiens mange muligheter:

"Gjennom maskinlæring lærer datamaskinene å tolke data, se logiske sammenhenger og logiske brister. EVRY utnytter dette til å avsløre kredittkortsvindel".

Videre beskriver han hvordan kredittkortenes bruksmønstre kan identifiseres slik at etterforskere og bankansatte lettere kan følge opp "unormal aktivitet". Maskinen får tilbakemelding på om den har gjort gode eller dårlige identifiseringer. Over tid danner maskinen seg "erfaring", slik at den bedre kan skille mellom hendelser som er normale og hendelser som er forbundet med kortsvindel.  

- Og i motsetning til et vanlig menneske, så husker maskinen absolutt alt, kommenterer regiondirektør Nordengen og legger til: - Det betyr ikke nødvendigvis at vi trenger færre mennesker i jobb, men som eksempelet over viser at vi heller kan identifisere flere svindelforsøk. Et annet eksempel er hvordan maskinlæring i helsesektoren kan hjelpe oss til å raskt stille gode diagnoser og på den måte redde flere liv.  

En maskin "husker" alt. Erfaringen den danner gjør at vi som mennesker kan gjøre en bedre jobb, forklarer Nordengen.

#205

Løser helse- og eldrebølgeutfordringer

Åge Skinstad i NHO Innlandet er enig i at intelligent teknologi vil bli viktig.  Beregninger gjort av Statistisk Sentralbyrå i 2014 viser at hver tredje nordmann må jobbe innenfor helsesektoren i 2060 dersom man skal dekke omsorgsbehovet med dagens teknologi. Med en slik fordeling vil vi ha mangel på mennesker til å løse andre viktig samfunnsoppgaver.  

- Vi vil derfor i fremtiden være enda mer avhengig av teknologisk hjelp for å jobbe smartere og utføre flere oppgaver med færre mennesker, også i helsesektoren, sier Skinstad 

 

Åge Skinstad sier vi er avhengige av teknologisk hjelp. Fotograf: Moment Studio

Åge Skinstad

 

Teknologien krever menneskelig innsats

- Vi har sett at teknologien kan erstatte arbeidsoppgaver, men den skaper også nye, understreker EVRY Innlandets regiondirektør. EVRYsom teknologileverandør er et bevis på det, med omtrent 140 ansatte på Gjøvik og i Brumunddal.  

- Mennesker vil skape verdier på andre måter enn tidligere. Det er ikke ensbetydende med at vi ikke trenger mennesker i fremtiden.Vi vil trenge teknologikompetanse i alle yrker og dette vil skape store muligheter. Men vi må omstille oss, forklarer han. Han er enig i sin konsernsjefs uttalelse om at mennesker, organisasjoner og samfunn må legge til rette for at teknologien kan fungere:   

 "Mennesker, organisasjoner og samfunn må utvikle de teknologiske mulighetene og grunnideene til konkrete løsninger. Dagens modeller må endres, regulatoriske myndigheter må lære å håndtere nye områder, og sikkerhet, sårbarhet og personvern må ivaretas" 

Viktige kompetansemiljøer i vår region

 Nordengen viser til teknologimiljøene på Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik og påpeker at tilgang på digital kompetanse er viktig.  

I revidert nasjonalbudsjett har Høgskolen i Innlandet fått 1,5 millioner til studier innen Virtual Reality. NTNU på Gjøvik har fått 1,6 millioner til CCIS (Center for Cyber and Information Security).  

- Vi har lenge ønsket en satsning på Innlandets miljøer for spill og datasikkerhet. Det er viktig at regjeringen bevilger ekstra midler til disse, selv om beløpene ikke er så store, kommenterer Skinstad.  

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757