Få mer ut av medlemskapet i NHO

Du har tilgang til juridisk hjelp, forsikring, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer.

– NHO påvirker beslutningstakere der vi er. Her i Innlandet merker vi at NHOs regionkontor gjør en god jobb for å sørge for riktige samferdselsprioriteringer, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei.

Publisert 06.02.16

Innlandet

Bli medlem i NHO

1. Eksperthjelp i arbeidsrett

Som medlem kan du kontakte din landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. NHOs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.   

2. Ny og utvidet pensjonsavtale

Prisene i NHO Pensjon ligger betydelig under det som i dag er standard i markedet. Avtalen passer de fleste av NHOs medlemsbedrifter og er en utvidelse av dagens avtale mellom NHO og Storebrand. NHO og Storebrand er enige om en avtale for levering av pensjon ut 2021. Ny avtale trer i kraft 1. mai 2016. Om du vil vite mer kan du kontakte nhopensjon@storebrand.no.

3. NHO Forsikring

NHO Forsikring skreddersys for din bedrift med gode betingelser og profesjonell rådgiving. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer. 

Se film om NHO Forsikring.

4. Regionkontorer med lokal kunnskap

Våre 15 regionkontorer tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening. 

5. Din bransje Gjennom din landsforening, eventuelt også relevant bransjeforening, får du og din bedrift råd og hjelp  i spørsmål som angår din bransje. 

6. Rabatterte fordeler 

Du får tilgang til våre gunstige avtaler med eksterne leverandører. Dette er advokatavtale med Eurojuris, IPR-rådgiving hos Onsagers, kopiavtale med Kopinor, designrådgiving fra Norsk design- og arkitektursenter og beredskapsavtale med Sjømannskirken.

7. Nyttige verktøy 

Vi har laget verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs med mer på nho.no/minside

8. Politisk gjennomslagskraft 

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter. Dette kommer deg og din bedrift tilgode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

9. Veiledning offentlige anskaffelser

NHO-fellesskapets team av jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører. 

10. Relevante kurs til medlemspris

Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kurstilbud. Her kan du lære av NHO-fellesskapets ressurser og ekspertise gjennom aktuelle kurs, uavhengig av bransje.

Derfor er jeg medlem

Møller Bil: – Tilgang på kompetanse og informasjon Mapei: – NHO påvirker der vi er