Fagdag og speed-date for yrkesfagene

Hamars ordfører, Morten Aspeli, åpnet arrangementet og oppfordret bedrifter i næringslivet til å bli lærebedrift. - Bedriftene har et viktig samfunnsansvar ved å bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere.

F.v. Roger Løberg og lærling Syver Strand fra Tine Meieriet i Brumunddal sammen med Hans Petter Rasmussen fra Nortura SA på Rudshøgda. Disse presenterer matbransjen og informerer om arbeidsområder og læreplasstilgangen i bransjen.

F.v. Roger Løberg og lærling Syver Strand fra Tine Meieriet i Brumunddal sammen med Hans Petter Rasmussen fra Nortura SA på Rudshøgda. Disse presenterer matbransjen og informerer om arbeidsområder og læreplasstilgangen i bransjen.

Publisert 02.10.15

Innlandet

Arrangementet med tittelen "det første møtet - elev i går - lærling i dag - fagarbeider i morgen" ble nylig avholdt på Hamar Katedralskole for tredje året på rad. Nærmere 170 elever fra Storhamar Videregåendeskole, Stange videregåendeskole og Hamar Katedralskole deltok på på fagdag for yrkesfagene med speed-date.

Morten Aspeli  åpnet arrangementet og holdt en appell i et fullsatt auditorium med elever, lærere og representanter fra bransjer og bedrifter tilstede. Han berømmet skolen for å tilrettelegge slike aktiviteter og appellerte til bedriftene om å ta inn lærlinger.

Unge arbeidstakere vil utfordre bedriften din

Spennende møter med arbeidslivet

Elevene fikk oppleve spennende og nyttige møter med arbeidslivet. Hensikten med arrangementet er å skape en god møteplass der yrkesfag elevene får mulighet til å treffe representanter fra ulike bransjer og bedrifter. Dette er viktig for å bidra til både informasjonsdeling og inspirasjon i arbeidet med å skaffe seg en læreplass.

Bedrifter, opplæringskontor og samarbeidspartene har stands for å presentere seg og sine fag. Elevene oppsøker og presenterer seg og kommer i dialog med minst tre bedrifter. Skolen organiserer et strukturert opplegg (speed-date) for dette. I forkant har elevene jobbet med CV, søknad og  trent på en mulig intervjusituasjon. Elevene får også i oppgave å gjøre seg kjent med aktuelle lærebedrifter og muligheter for læreplass.

400 flere har fått læreplass

Samarbeid mellom NHO, LO og fylkeskommunen

Med bakgrunn i Samfunnskontrakten og samarbeidet om å skape flere læreplasser i Innlandet, samarbeider Hedmark Fylkeskommune, LO Hedmark og NHO Innlandet om tiltak som fører til raskere og bedre overgang fra elev til lærling. I denne anledning arrangeres fagdager for yrkesfagene ved flere videregående skoler i fylket.

Betonmast Toten AS ønsker ny merkeordning for bedrifter velkommen

Målsettingen er følgende

  • Bidra til økt kunnskap om lærebedriftene, muligheter for læreplass, krav og forventninger til framtidig arbeidskraft.
  • Utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv.
  • Bidra til økt kunnskap om yrkesfagene i videregående skole og aktuelle lærlingekandidater.
  • Å gi elevene økt bevissthet og kunnskap om gangen i søkeprosessen.

 

Valgte yrkesfag og ble eneste jenta blant gutta

Kontakt oss

Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080