EveryCare AS er kåret til en av tre finalister til NHOs nyskapingspris

NHO Innlandets Nyskapingspris gikk i år til EveryCare AS. Nå er bedriften kåret til en av tre kandidater til å vinne den nasjonale nyskapingsprisen som deles ut på Småtinget 25. - 26. august.

Lene Økern er daglig leder i EveryCare AS. Hun ser frem til Småtinget i Fredrikstad der bedriften kan bli kåret til vinner av NHOs nasjonale nyskapingspris 2015. FOTO: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 30.06.15

Innlandet

Vi er imponert over bedriftens evne til nyskaping og samarbeid på tvers av fagmiljøer

Hvert år deler NHO ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en mindre bedrift. Formålet med prisutdelingen er å belønne enkeltmenneskers initiativ og skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping.

Rådgiver i NHO Innlandet, Ingunn Hermansen, er imponert over EveryCare og bedriftens evne til nyskaping og samarbeid på tvers av fagmiljøer. Hun sier det blir spennende å følge arrangementet i Fredrikstad og ønsker bedriftens medarbeidere lykke til!

Kriteriene for nyskapingsprisen er følgende:

  • Bedriften må ha bevist lønnsomhet og levedyktighet
  • Den må være basert på nyskaping
  • Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på
  • Bør være en rollemodell for ungdom

Mer om bedriften

EveryCare AS er lokalisert i Aust Torpa i Nordre Land kommune. Bedriften utvikler og leverer komplettevelferdsteknologisystemer. Velferdsteknologi er ett av svarene på de utfordringer som helse- og omsorgssektoren står overfor i årene som kommer. Løsninger som skaper trygghet og mestring i eget hjem vil gjøre det mulig for langt flere eldre å bo hjemme lengre.

EveryCare AS sine løsninger skaper sikkerhet både for tjenesteyter, beboere på institusjoner og for eldre som bor hjemme

Nyttige løsninger for samfunnet

I et samfunn med en demografisk utvikling som forteller at vi blir stadig flere eldre samtidig som det vil være færre hender til å jobbe med pleie og omsorg, stiller krav til nytenkning og omstilling. Løsningene fra EveryCare AS bygger opp under kommunenes tjenesteinnovasjon. Systemet kan tilpasses den enkelte kommune og den enkelte bruker ut fra deres behov. Ulike sensorkomponenter sammen med et overordnet styringssystem gjør "EveryCare Instutisjon" og "EveryCare Hjem" til systemer som dekker behovene i norske kommuner.

Trygghet og mestring skapes gjennom eksempelvis fallsensorer, sengesensorer og digital trygghetsalarm med toveis kommunikasjon.

Satser lokalt i Aust Torpa

I Aust Torpa har EveryCare AS bygget opp et fullskala testlaboratorium der nye løsninger prøves ut og testes for feil før de settes i drift. Testrommene utgjør sammen med gode rom for undervisning en arena for både demonstrasjon og opplæring.

Hjertet i EveryCare AS sitt innovasjonsarbeid er velprøvd teknologi benyttet i tunge industrielle sammenhenger, nå brukt på nye måter. Dette gjør at velferdsteknologiløsningene har den sikkerhet som er avgjørende for å kunne tas i bruk i helse- og omsorgssektoren. Som en aktør med lang erfaring fra elektromarkedet benytter EveryCare AS kun komponenter fra leverandører vi vet er solide og leverer kvalitet. En velferdsteknologiløsning blir ikke bedre enn det svakeste leddet.

EveryCare AS bidrar til å skape kompetanse arbeidsplasser i en utkant kommune

Gjennom satsningen på velferdsteknologi skaper EveryCare AS kompetansearbeidsplasser i en utkantkommune. Nye arbeidsplasser som vil kunne ha ringvirkninger både i forhold til bosetting og annen næringsutvikling i området. Utvikling av samarbeid med ulike teknologibedrifter og lokale el-installatører utgjør en solid plattform for det innovasjonsarbeidet som gjøres for å utvikle sikre og stabile velferdsteknologiløsninger for fremtiden.

NELFO- Foreningen for El og IT - bedriftene

EveryCare er medlem i bransjeforeningen NELFO Vestoppland. NELFO har i mange år jobbet for å synliggjøre elektrobransjens kompetanse, og vise at bransjen kan tilby gode løsninger til omsorgsfeltet. EveryCare AS har satt løsningene i system, og leverer en komplett løsning til stor nytte for brukere og ansatte i omsorgsfelt.

Fagsjef Vigdis Sværen i Nelfo ønsker EveryCare lykke til i Fredriktstad!