Finansministeren viser stor interesse for næringslivet

Finansminister Siv Jensen besøkte nylig NHO Innlandets medlemsbedrift, Blowtech GT AS, i Kongsvinger. Lokale politikere og NHO Innlandet deltok på besøket.

Administrerende direktør i Blowtech GT AS Peter Didriksson, finansminister Siv Jensen og fylkesleder for Hedmark FrP Johan AAs. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Administrerende direktør i Blowtech GT AS Peter Didriksson, finansminister Siv Jensen og fylkesleder for Hedmark FrP Johan Aas. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 16.01.16

Innlandet

Siv Jensen og politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt besøkte nylig Kongsvingerregionen. Hun var innom Magnormoen kontrollstasjon, SSB og Blowtech Group. Finansministeren lot seg imponere av Blowtech og syntes det var spennende å se produksjonen og høre om både muligheter og utfordringer fra et bedriftsperspektiv.

Peter Didrikssoon viser frem produktene og produksjonen i Blowtech. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Investeringer for fremtiden

Blowtech Group er et relativt ungt selskap som ble grunnlagt i 1999. Siden den gang har selskapet utviklet seg til å bli et stort og viktig selskap i Kongsvingerregionen gjennom kjøp av Gnosjö Plast AB og Gera Technology AS. Gjennom årene har Blowtech produsert en rekke plastprodukter som spenner fra emballasje til avanserte drivstofftanker for bilindustrien.

-Vi i Blowtech tror på fremtiden og har de siste årene investert rundt 50 millioner kroner i nytt utstyr for å være konkurransedyktige. Totalt er vi 150 ansatte (90 i Norge) og har en årlig omsetning på 250 millioner i løpet av i 2016, sier konsernsjef Peter Didriksson. 

Siv Jensen viser stor interesse for næringslivet og Blowtech. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Tjener ikke på lav norsk valutakurs

Blowtechs viktigste kunder er de tre bilprodusentene i Sverige AB Volvo, Scania og Volvo Cars. Blowtech har fått nye ordre fra bilprodusentene, eksempelvis luftkanalpakke for Volvo XC90, og tanker for lagring av AdBlue veske som er et viktig produkt fremover grunnet strenge utslippskrav. Didriksson er fornøyd med de nye bestillingene og ser lyst på fremtiden. Likevel trekker han frem utfordringer med at den norske krona har svekket seg kraftig mot andre valutaer som Blowtech handler med.

- Vi selger nesten alle varene i norske kroner, og det er begrensede muligheter til en valutakompensasjon fra kundene. Men vi er jo vant med at dette bildet svinger, og derfor må vi hele tiden være innovative for å utvikle nye og bedre løsninger for fremtiden, sier Didriksson.

Forskning, utvikling, innovasjon og fokus på kostnadssiden vil være viktig fremover. Roboter som sikrer effektiv produksjon er sentralt i Blowtech. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Innlandet skiller seg ut

Finansministeren poengterte at det for mange bedrifter vil oppleves positivt at krona har svekket seg, mens andre vil oppleve det negativt. Hun trakk frem Innlandet som eksempel, og utdypet at for reiselivsnæringen og for flere eksportbedrifter er svak krone gunstig. Hun mener Innlandet skiller seg ut og at regionen har mange muligheter fremover.

- På Innlandet ser vi helt andre tilstander enn det vi gjør på Vestlandet. Her er det flere næringer som gjør det bra. Bioteknologisatsingen er spennende og ytterligere vekst innenfor reiselivsbransjen gjør at Innlandet opplever gode tider. Nå er det viktig å utnytte mulighetene, sier finansminister Siv Jensen.

- Det er viktig for oss å være tett på bedriftene så vi kan fange opp det bedriftene trenger fokus på. Disse signalene tar vi med videre i påvirkningsarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen. Foto: Åge Skinstad.