Fokus på grønne investeringer

I samarbeid med Enova inviterte NHO Innlandet og Utstillingsplassen til ByggEnergi Innlandet 2014. Fokus på fagdagen dette året var grønne investeringer i bygg og anlegg.

Publisert 14.11.14

Innlandet

Tredje året på rad ble ByggEnergi Innlandet arrangert den 13. november på Scandic Hotell i Hamar. Tema for årets fagdag var "grønne investeringer i bygg og anlegg." Flere dyktige fagpersoner bidro med sine erfaringer og sikret et variert program. Erfaringer med passivhus, energisparekontrakter, fornybar varme og varmesentraler, solenergi i bygg og klimalabb Otta var noen av innslagene denne dagen.

Støtteordninger fra Enova
Seniorrådgiver i Enova SF, Jan Peter Amundal, informerte om aktuelle støtteordninger for nye og eksisterende bygg. Amundal opplyste om de nye mulighetene som fantes og viste hvordan potensielle søkere kunne benytte seg av Enova sine verktøy i søknadsprosessen. Boligleder Stein Ivar Sørdal i Ringsaker Kommune ble positivt overrasket. –Jeg har lenge trodd at det ville være komplisert og ta lang tid å søke om støtte for diverse investeringer. Nå ser det ut som det er veldig enkelt.

Prosjektmøter for interesserte
Dagen ble avsluttet med prosjektmøter for de som ønsket dette med Enova. Flere benyttet seg av det populære tilbudet.

For mer informasjon om ByggEnergi Innlandet sin fagdag: www.byggenergi.com