Fondet som skal bidra til innovasjon og vekst i Hedmark er bra

- Vi har alt klart for å starte Norges første resirkuleringsanlegg for plast, vi mangler bare kapitalen. Gründerne i Vang som kan spare miljøet for utslipp tilsvarende 40 000 biler savner et lignende fond i Oppland.

#205

Fylkesråd Thomas Breen mener fondet er viktig for å skape arbeidsplasser i Hedmark. Nå håper han næringslivet henger seg på, slik at fondet kan dobles til 60 millioner kroner. Fotograf: Erik Holland

Publisert 12.06.17

Innlandet

30 millioner til bedrifter i vekst i Hedmark

Fylkeskommunen hadde et mindreforbruk i 2016, nå vil de bruke 30 millioner av overskuddet til å investere i vekstbedrifter. - Et viktig tiltak for å skape arbeidsplasser i Hedmark mener fylkesråd Thomas Breen. – Vi håper å få fondet opp i en størrelse på 60 millioner kroner, ved hjelp av banknæringen og andre private investorer  

Fylkesrådet vil med dette bidra med risikokapital i den fasen mange bedrifter sliter for å lykkes med å nå et større marked. Dessverre er det noe som mangler i tiltaksapparatet når bedrifter i denne fasen sliter med å finne kapital. Det er fasen hvor det ofte er vanskelig å finne privat venturekapital og mulighetene som finnes i Innovasjon Norge og andre offentlige instanser er benyttet 

Gode ideer havner i skuffen på grunn av mangel på penger 

For noen uker siden kunne vi lese om gründerne i Vang kommune i Valdres, som skal bygge Norges aller første resirkuleringsanlegg for plast. Deres prosjekt kan spare miljøet for utslipp tilsvarende 40 000 tradisjonelle biler. Prosjektet er en gavepakke til regjeringens utslippsmål. Det eneste gründerne mangler er kapital, slik at de kan starte drift av anlegget i 2018.  

- Det finnes en del programmer i Norge i dag, men erfaringen er at disse programmene krever en stor andel egenkapital. Det er krevende når man har familie og store private utgifter, forklarer prosjektleder Vegard Dalheim Rogn.  

Gründerne i Industrivekst Vang har laget en forretningsmodell som skal hjelpe regjeringen med å nå sine utslippsmål. Testproduksjon er gjort og nå mangler bare kapital for at de skal kunne starte sin produksjon. Fotograf: Dalheim

#205

Han mener et såkorn-fond kan være særdeles viktige og henviser til suksesshistorier i Sverige, som er kåret til et av verdebs mest innovative land (World Economic Forum). – Der får gründere større økonomisk støtte enn i Norge, kommenterer Rogn 

- Dette er hva Norge AS trenger som skal erstatte oljen de neste 50 til 100 årene. Norge trenger flere ben å stå på. 

- Penger er veldig viktig, men tilgang på et nettverk er minst like viktig 

Johan Kohman er gründer i Smart Rail AS. Bedriften er en av inkubatorene i K+ i Kongsvinger. Bedriften har nylig fått avtale med Moelven Byggmodul, om å levere sine patenterte terasseløsninger. Å komme dit har ikke vært lett, og Kohman selv mener han aldri hadde kommet dit uten nettverket han fikk gjennom K+.  

Jeg har utviklet det mest solide terassegelenderet man kan få i dag, men det hjelper ikke å ha det beste produktet når man er liten, kommenterer han. 

Til tross for at Kohlmans produkt er så sterkt og så enkelt å bruke at det sparer boligutbyggere for tid og penger, har det tatt han flere år å få produktet ut på markedet. Han mener derfor det er viktig å skape arenaer der gründere og etablerte bedrifter kan møtes.   

 

Gründeren bak Smart Rails i Kongsvinger er veldig opptatt av samarbeid på tvers av industrier på Innlandet. Her viser han sitt patent til Åge Skinstad. Fotograf: Ingvild Bergersen

#205

– Når man er liten er det ingen som vil høre på en. Tenk hvor mye vi kan få til på Innlandet, dersom gründere og etablerte firmaer kan stå sammen og samarbeide på tvers av industrier, mener han og legger til at penger er veldig viktig, men lite verdt hvis de ikke kommer sammen med et nettverk.