Fornøyde medlemmer i NHO Innlandet

I NHO sin medlemsundersøkelse i 2014 er NHO Innlandet en av de fem regionkontorene i landet som går mest frem i forhold til medlemenes kjennskap til og tilfredshet med våre medlemstilbud.

Publisert 12.03.14

Innlandet

" Det er svært gledelig at vår økte innsats mot våre over 2000 medlemmer gir utslag i slike undersøkelser" sier Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet. NHO Innlandet har valgt å bruke egne ressurser på å forsterke kontoret med en advokat slik at vi nå er ett av de få kontorene med to advokater. I tillegg har bedriftsbesøk og økt synlighet i media på viktige samfunnstemaer bidratt til økt bevissthet rundt NHO som organisasjon.

" Vi lover medlemmene våre fortsatt innsats for å bedre rammevilkårene for næringslivet i Innlandet og samtidg kunne yte de praktisk bistand i en hektisk hverdag" sier Kvam