Forskerspirer fra Dokka på besøk hos IFE

Elever på vg1 ved Dokka v.g.skole har vært på studietur til institutt for Energiteknikk, IFE på Kjeller. Spennende opplegg, sier realfagslærer Kitty Selj.

Publisert 25.02.15

Innlandet

«Spennende opplegg i sal og laboratorier og møte med forskere, er nyttig supplement til den ordinære undervisningen,» sier realfagslærer Kitty Selj.

Forskningsleder Morten Langsholt informerte og viste fram forskning på prosess- og strømningsteknologi for petroleumsindustrien.

Forsker Josefine Selj presenterte teknologi i arbeidet med utvikling av fornybar energi basert på solceller.

Dette arrangementet er en del av Dokka v.g skoles arbeid med realfag i regi  i Lektor-programmet.
: http://www.lektor2.no/c1336838/artikkel/vis.html?tid=1994973

For mer info om skolens arbeid med forskningstema :

 


Institutt for Energiteknikk, IFE 

Sol, vind og hydrogen skal gi verden fornybar energi i fremtiden. Energien er allerede der, men utnyttes ikke godt nok. Det jobber Institutt for Energiteknikk, IFE med å forandre.

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedmål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren.

Solcelleindustrien er i sterk vekst og IFE spiller en viktig rolle i utviklingen av ny og bedre teknologi. Et stort mål ved solenergiavdelingen er å utvikle metoder for å senke kostnader for solstrøm.

Norges langstrakte kyst har enorme vindressurser på grunn av gode vindforhold. For å skape teknologi som utnytter vindressursene effektivt, konsentrerer vindforskerne seg særlig på offshore vind og spesielt på design av turbiner. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

Instituttet ble grunnlagt i 1948 og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca 775 millioner kroner. Antallet ansatte er tilsammen 600 personer fordelt på avdelingen i Halden og på Kjeller.