- Fremtidens reiseliv er "ingenting"

"Ingenting" kan også gi verdiskapning.

#205

Foto: Mari Wedum

Publisert 29.09.17

Innlandet

Tekst og foto: Mari Arnøygard Wedum, Visit Jotunheimen

Ordene kommer fra tidligere langrennssjef Åge Skinstad, og havna torsdag kveld i ørene på nærmere 50 tilhørere på næringspub i Lom. Ordene var heldigvis godt ment. 

Som tidligere landslagssjef i langrenn vet han godt hva som skal til for å nå toppen. Torsdag kveld var han i Lom for å inspirere næringslivsaktører til å tørre og endre seg. Ikledd hatten som NHOs leder for innlandet.

Og med ingenting, mener han i overført betydning stillhet som en luksusgode i dagens samfunn preget av støy og bombardering av inntrykk fra alle kanter og kanaler.

- Hvis vi klarer å markedsføre gode reiselivsdestinasjoner og moderne teknologi, kombinert med at det er fort gjort å komme seg vekk til ingenting,  så tror jeg det er nøkkelen til fremtidig suksess! sier Åge Skinstad.

«Grenseløs» inspirasjon

Tema for høstens andre næringspub i Ottadalen var «Hva kan næringslivet lære av idretten?»

 ...jeg kan si at ting må endres hvis de skal bli bedre

Med paralleller til prestasjonskultur i langrennssporet, ønsket han å inspirere til endringsvilje blant de nærmere 50 tilhørerne som var samlet mellom tømmerveggene på Nordalsfjoset Pub torsdag kveld. Tilstede var blant annet ordførerne fra nabobygdene Vågå og Lom, samt aktører fra næringslivet i dalen.

-  Det er veldig positivt at vi har klart å samle såpass mange næringsaktører på tvers av bransjer og kommunegrenser, sier næringssjef i Lom, Åshild M. Amundsen.

Som er et godt poeng i seg selv, ifølge foredragsholderen.

Han støttet seg blant annet på et sitat av den tyske forfatteren G. C. Lichtenberg;

 «Jeg kan ikke si om ting vil bli bedre hvis vi endrer oss; men jeg kan si at ting må endres hvis de skal bli bedre»,

og gav en klar, om enn noe krevende, oppfordring til de fremmøtte:

-  Det er veldig hyggelig å samarbeide med de du er enig i alt med. Ønsker du forbedring, må du derimot tørre å samarbeide med de du er uenig med. Det er da du kommer videre.

Mange fikk litt å tenke over etter å ha hørt Åge Skinstad snakke om hva næringslivet kan lære av idretten. Foto: Mari Wedum

#205

Mest pub – litt frokost fremover

Næringspuben i Lom er godt eksempel på samarbeid i praksis, der NHO Innlandet, Lom kommune, Visit Jotunheimen, Vågå kommune og Nasjonalparkriket Reiseliv gikk sammen for å få næringslivet til å mingle en torsdagskveld i september.  Dette er et av flere uformelle treffpunkt som vil bli arrangert i Gudbrandsdalen og Ottadalen i tiden fremover.

-  Vi vil skape flere gode og uformelle møtearenaer for næringslivet i Gudbrandsdalen og Ottadalen fremover, der det er rom for å bli betre kjent, få faglig påfyll, bli inspirert og lære noe nytt, sier Amundsen.

Neste anledning for å treffes blir under frokostmøte på BrimiBue i Lom den 24. oktober, der Geir Inge Kirkestuen vil dele sine erfaringer fra snuoperasjonen i transportselskapet Kirkestuen Transport (nå en del av Bring Gudbrandsdalen).