Gardermokonferansen

Hovedflyplassens betydning. Årets Gardermokonferanse 6. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Publisert 30.09.14

Innlandet

Årets Gardermokonferanse vil ta for seg Oslo Lufthavns betydning i nasjonal og regional sammenheng.
Spesielt vil vi se på ringvirkningene av hovedflyplassen på
det sentrale Østlandet, i regionene og kommunene rundt Gardermoen.