Gjenopptar fjorårets suksess med Lean

Nå åpnes det nye muligheter for å delta på modulbasert Lean opplæring fra høsten. Hvis du ønsker å øke produktiviteten i din bedrift er det verdt å lese videre.

Kåre Dale er daglig leder i Profillakkering. Han anbefaler gjerne andre bedrifter til å bli med nå som det skal arrangeres en ny runde med modulbasert Lean opplæring.

Kåre Dale er daglig leder i Profillakkering. Han anbefaler andre bedrifter til å bli med på en ny runde med modulbasert Lean opplæring.

Publisert 20.08.15

Innlandet

Modulbasert Lean-opplæring er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland støttet av NHO Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak. SINTEF Raufoss Manufacturing AS og LeanLab Norge AS på Raufoss leverer kursinnholdet. I fjor ble det gjennomført et svært vellykket Leanpilot prosjekt for fem bedrifter i Innlandet. Nå inviteres nye virksomheter både i Hedmark og Oppland til å bli med å gjenta suksessen i et nytt tilsvarende prosjekt.                      

Nå systematiserer vi slik at det er lett å gjøre rett og vanskelig å gjøre feil

Profillakkering er fornøyde

Profillakkering deltok på modulbasert-Lean opplæring fra oktober 2014 til juni 2015.

- Vi ser tydelige forbedringer etter deltakelsen i Lean opplæringen. Nå systematiserer vi slik at det er lett å gjøre rett og vanskelig å gjøre feil, sier daglig leder i Profillakkering Kåre Dale.

Profillakkering er en av 40 bedrifter i Raufoss Industripark. Bedriften har 35 faste ansatte og i underkant av 15 vikarer som arbeider skiftarbeid. Bedriften omsetter for 40,5 millioner og opererer hovedsakelig på det norske markedet innen lakkering for både fasadeentreprenører og vindusfabrikanter. I forhold til Nammo som også var med i fjor, er de en liten bedrift, men Lean er like godt egnet for både små og store bedrifter.

Lean fungerer like godt i store som små bedrifter. Profillakkering har gode erfaringer.

Det er viktig å kunne tilpasse Lean til egen virksomhet. Først da vil man kunne bruke verktøyene på en fornuftig måte

Viktig å tilpasse Lean til egen virksomhet

Et av suksesskriteriene Dale trekker frem er å kunne tilpasse Lean til egen virksomhet. Dale mener at Profillakkering sin arbeidsstruktur, med de muligheter og utfordringer de har, er viktige elementer og ta hensyn til når Lean arbeidet skal iverksettes.

- Det som også er viktig er å ikke gape over for mye av gangen, og gjøre et grundig forarbeid med avklaringer om hvordan arbeidet organiseres. Vi har korte, effektive tavlemøter der vi har innarbeidet en god møtekultur, sier Dale. 

Styringsgruppe sikrer fremgang

Dale forteller at de har opprettet en styringsgruppe som skal sikre fremgangen i Lean arbeidet. Hver torsdag har de møte med driftsansvarlig, kvalitetsledere og daglig leder. På bakgrunn av møtene har de funnet ut at det er gunstig å dele fabrikken inn i fire deler med felles problemområder.

- En slik styringsgruppe har vært viktig i startfasen av Lean arbeidet. Det å skape trygghet og troverdighet er vesentlig for holde motivasjonen oppe og for å vise at vi virkelig tror på prosessen, sier Dale.

Mer informasjon?

Hvis modulbasert Lean opplæring kan være interessant for din bedrift kan du gjerne ta kontakt med NHO Innlandets rådgiver Ingunn Hermansen for ytterligere informasjon.