Gjestelærere fra arbeidslivet i realfag

Hias IKS er en av Ajer ungdomsskoles bedriftspartnere i deres arbeid med realfagene. Å få oppleve realfag i praksis er både nyttig og interessant for elevene. 10. juni var 60 elever fra 8. klassetreinn på besøk.

Publisert 16.06.15

Innlandet

Hias IKS er en av Ajer ungdomsskoles bedriftspartnere i deres arbeid  med realfagene. Å få oppleve realfag i praksis er både nyttig og interessant for elevene.

Onsdag 10.juni var 60 elever fra 8.klassetrinn på dagsbesøk i bedriften.  Samarbeidet med ulike virksomheter viser seg å ha stor læringseffekt. Skolen har engasjert en rekke bedrifter i lokalsamfunnet som samarbeidspartnere i dette arbeidet. Hensikten er å vekke interesse for realfagene og bidra til framtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft til bedriftene.