I Vang skal de bygge Norges eneste resirkuleringsanlegg for hard plast

Hva får du hvis du blander plast, vann, kraft og gründerskap i Vang kommune? Med litt innsats har gutta i Industrivekst Vang vist at man med disse ressursene kan bygge Norges første resirkuleringsanlegg for hard plast!

#205

Vegard Dalheim Rogn viser frem plastkulene som skal spare Norge for 40 000 tonn plast i året. Fotograf: Dalheim

Publisert 19.05.17

Innlandet

Fra oljeindustri til sirkulærøkonomi

Knut Rogn Tveit og Tom Kjetil Tørstad, som selv er oppvokst i Vang, er mennene bak ideen. De ønsket å skape næringsvekst i nærmiljøet. For dem var det også positivt at Vang kommune i Valdres legger skattemessig til rette for næringsutvikling, ved å tilby halv arbeidsgiveravgift. Firmaet har naturligvis fått navnet Industrivekst Vang, forkortet som IVA AS, og konseptet baserer seg på gjenvinning av hard plast.

I 2016 ble Knuts søskenbarn Vegard Dalheim Rogn med på laget. Med erfaring fra oljeindustrien jobber han nå i 100% stilling for å realisere forretningsideen. Vi har fått en snakk med ham for å høre mer om hvordan IVA AS jobber for å skape en gjenvinningskultur i Norge. 

Vang kommune i Valdres har som mål å få 1724 innbyggere innen 2020. Næringsutvikling er en viktig del av den strategien. 1724 er også høyden på landemerket Grindadn i Vang. 

Hvit tavle med en påtegnet modell som viser hvordan Vang skal vokse. Modellen trekker frem boliger, næring, møteplasser og blest i sosiale medier

"Veksten i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten

Et satsningsområde nasjonalt og internasjonalt

EU har lenge hatt fokus på sirkulærøkonomi. Nå følger også Norge etter. I regjeringens avfallsstrategi står det at "Veksten i avfallsmengden skal værevesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse". Blir et av de siste høringsdokumentene godkjent vil målet være at 60 % av alt avfall i Norge skal gjenvinnes frem mot 2030. Per i dag er den reelle gjenvinningsraten kun 5-10 %. 

Reduserer klimagasser tilsvarende 40 000 biler

Et økende antall kommuner har innført sortering av husholdningsplast, men per dags dato blir plasten sjeldent gjenvunnet i Norge. Stort sett eksporteres plastavfallet ut av landet eller brennes og, i de verste tilfeller, deponeres i naturen.  

- På en måte kan vi si at vi er med på å hjelpe regjeringens mål med nullutslippsbiler i Norge

- Det finnes andre, bedre alternativer som vil være viktige for at vi skal kunne nå klimamålene, mener Rogn.

- Plastgjenvinning bidrar til et positivt miljøregnskap. Ett tonn resirkulert plast sparer miljøet for to tonn råolje, det er 4 tonn Co2, som tilsvarer en tradisjonell bil mindre på veiene.

Ved full kapasitet vil IVA AS kunne resirkulere 40 000 tonn plast i året, tilsvarende en reduksjon av 40 000 tradisjonelle biler på veiene. - På en måte kan vi si at vi er med på å hjelpe regjeringens mål med nullutslippsbiler i Norge innen 2025, kommenterer Rogn.

Produksjon med "ureist strøm" fra Vang

Gjenvinner fiskeoppdrettsutstyr

Industrivekst Vang er også interesserte i bedrifter som kan være ledd i begge ender av prosessen: - Vi er for eksempel i dialog med en importør av plastutstyr til fiskeoppdrettsnæringen. På grunn av høy slitasje må plastutstyret skiftes ofte. Går alt etter planen vil de kunne levere utdatert utstyr til oss, så gjenvinner vi plasten. Deretter kan plasten gjenbrukes i nytt plastutstyr.

Vang er en kraftkommune, som per i dag har en strømproduksjon som er fire ganger høyere enn kommunens eget forbruk. IVA AS ønkser å bruke overskuddskraften, der ressursene er og skapes: - Dette er sirkulærøkonomi i praksis, forklarer Rogn. - Den rene energien produseres fra elven og brukes om igjen til å renvaske plasten i vårt produksjonsanlegg.   

Men dette produksjonsanlegget, hvordan fungerer det egentlig?

- Vi kjøper sortert plast og maler dette opp i mindre biter. Når plasten er malt opp og renvasket kan vi smelte den om til plastkuler (pellets), som deretter er klare til å gjenbrukes i plastproduksjon rundt om i verden.

Ferdige plastkuler (pellets) fra IVAs testproduksjon i Tyskland.

Hånd med blå plastkuler i

Både husholdningsplast og industriplast

Plasten kan IVA få fra husholdningsavfall, fra kommunale gjenvinningsselskaper og gjennom kommersielle innsamlere, som for eksempel Ragn Sells. Rogn forklarer at de vil kjøpe plasten fra disse aktørene. Dermed blir ikke IVA en konkurrent, men et ledd i verdikjeden.

Betyr dette at tomme ketchupflasker og brukte plastikkleker nå endelig kan komme til nytte når vi ikke lenger kan bruke dem hjemme?

- Det stemmer! Ketchupflasker, yoghurtbegere og shampoflasker er eksempler på husholdningsprodukter i hard plast som vi kan gjenvinne og selge tilbake til verdikjeden. Vi ønsker også å ta imot hardplast fra industrien og andre produkter som plastrør, spyleveskekanner og leker som er svært gode produkter å resirkulere.

Skal skape den nye "plastikkøkonomien"

Per i dag ligger den reelle resirkuleringsgraden i Norge på rundt 5%-10%. Flere andre land i Europa ligger langt lenger fremme på plastsortering enn oss, men Rogn forklarer at nye sorteringsanlegg i flere norske regioner er underveis. Det blir viktig for at IVA skal kunne oppnå full kapasitetsutnyttelse i sitt produksjonsoppsett.   

 - Når forholdene er godt tilrettelagt for gjenvinning, vil vi også se at gjenvinning blir mer vanlig.

Rogn forklarer at det er et "høna-og-egget-problem": - Få vil gjenvinne hvis de ikke ser en egennytte av det, og få vil utvikle gjenvinningsløsninger, hvis ingen vil gjenvinne. Dermed blir gutta bak Industrivekst Vang viktige pådrivere for å skape de endringene vi trenger i Norge.

Søker samarbeidspartnere Vis fakta Skjul fakta

Søker samarbeidspartnere

Innovasjon Norge og kommunen gjennom «Innovangsjon» har gitt støtte til prosjektet. I tillegg  har fylket sluppet et bærekraftsprogram, kalt «Grønn Framtid», som IVA er kvalifiserte til å søke på. De har også hatt god dialog med eksterne aktører som ÅF Advancia og fagmiljø i Tyskland. Nå jobbes det med kommersialisering, slik at de kan få flere partnere og investorer med på moroa.

- Vi har kjørt testproduksjon i Tyskland, så nå har vi i overkant av et tonn med re-granulat som vi kan vise frem til potensielle partnere, investorer og kunder, oppfordrer Rogn