Hafjell Hotel og universell utforming

Eierne og ledelsen ved Hafjell Hotel er blant dem som virkelig har engasjert seg i det tidligere omtalte pilotprosjektet for utforming av reiselivsprodukter i Innlandet.

Irene Lien og Roar Øien

Publisert 30.05.14

Innlandet

 Gjennom deltakelse i prosjektet har daglig leder Irene Lien tilegnet seg verdifull kompetanse om et markedssegment som er stort og voksende.  Irene er også en av initiativtakerne til et regionalt bedriftsnettverk som en videreføring av prosjektet. Høsten 2013 mottok bedriften en pris som et synlig tegn på sitt seriøse arbeid med å gjøre bedriften og dens produkter/tjenester tilgjengelig for flest mulig.

Seniorrådgiver Tore Haug i NHO Innlandet spurte Irene Lien og Roar Øien hvorfor de har valgt å foreta denne satsingen på universell utforming.

De la ikke skjul på at motivasjonen lå i det faktum at universell utforming er en markedsåpner og at de ønsket å være et vertskap for alle. Irene understreket det potensialet som lå i å kunne tilpasse produktet til den eldrebølgen som nå kommer og det faktum at universell utforming er noe langt mer enn tilpassing for rullestolbrukere.

Av gjennomførte tiltak nevnte de handicaptoalett (som er et toalett for alle), bredere dører, bedret kontrast i skiltingen og teleslynge i kurslokaler. Kjøkkenet er også blitt mer oppmerksom på de mange allergier blant dagens gjester. Kanskje noe av det viktigste som er gjort, er å øke medarbeidernes bevissthet omkring universell utforming.

Roar Øien, adm. dir. i Hafjell Resort AS, understreket at universell utforming nå ble lagt til grunn i alt utviklingsarbeid ved hotellet, og at det ville være "dumt" ikke å planlegge for alle. Suksessiv utvikling av handicaprom, bedre tilrettelegging av inngangsparti og brannalarmer for døve er satt på investeringslista.

Begge to understreket betydningen av å kunne dokumentere universell utforming i forbindelse med offentlige anbud. Dette blir stadig oftere lagt inn som premiss for å komme i betraktning, men dessverre ser de ofte at pris overstyrer denne premissen. Et forhold NHO Innlandet også beklager.

Både Lien og Øien understreker viktigheten av at NHO Reiseliv følger opp det arbeidet som er iverksatt i Innlandet, da dette vil være av betydning for bedriftenes økonomi og næringens omdømme.