Honne Hotell: - Vi miljøsertifiserte oss for å møte kundebehov

Hotellet savner allikevel at bedrifter tenker på miljøet når de velger hotell- og konferanselokaler.

Daglig leder og hovmester bak resepsjonsdisken.

Kari Liberg Lindstad mener miljøsertifiseringen er en viktig del av deres samfunnsansvar. Her sammen med hovmester og resepsjonsansvarlig Kåre Jacobsen. Foto: Ingvild Bergersen

Publisert 19.10.17

Innlandet

Green Key i Norge

“Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak», uttrykker sitiftelsen FFE Norge, som eier og drifter programmet i Norge.

Honne Hotell og Konferansesenter på Biri var det første frittstående hotellet i Norge som fikk Green Key sertifisering. Daglig leder Kari K. L. Lindstad mener tiltakene har blitt en naturlig del av den daglige driften, og ikke noe de opplever som spesielt vanskelig å gjennomføre.

- Burde være en del av bedriftenes samfunnsansvar

Da bør de gjøre miljøbevisste valg når de skal velge hotell- og konferansested

Honne Hotell har lang historie på Biri. Det ble opprinnelig bygget som et kurssted for Skogbrukets Kursinstitutt, og er i dag et populært sted å avholde kurs, seminarer, kick-off, og annet. 

Lindstad mener miljøfokus burde være en selvfølge, og håper flere av gjestene vil dele denne oppfattelsen fremover:

- Jeg hadde håpet at våre bedriftskunder skulle oppleve vår sertifisering som mer vesentlig. Jeg mener det er viktig at bedrifter er miljøbevisste. Det er en del av deres samfunnsansvar. Da bør de også gjøre miljøbevisste valg når de skal velge hotell- og konferansesteder.

En naturlig del av den daglige driften

- Etter at jeg først hadde fått sortert sertifiseringskriteriene opplevde jeg ikke prosessen som veldig vanskelig, forklarer Lindstad.

Det skal gjøres tiltak innenfor 13 ulike kategorier. Mange av tiltakene i programmet hadde Lindstad og hennes ansatte innarbeidet lenge før de gikk i gang med sertifiseringen i 2014. – Vi har for eksempel mye hjemmelaget norsk kost i restauranten, hvor råvarene gjerne er kortreist. 

Gjestene har en nøkkelrolle

Lindstad mener at tiltakene også burde lede til lavere kostnader for hotellet, men at det er for tidlig å måle denne effekten. 

Til gjengjeld har de ansatte kunnet merke en atferdsendring hos gjestene. En av hotellets stuepiker bekrefter overfor oss at gjestene har blitt flinkere til å bruke sine håndklær flere ganger.

- Det handler mye om at vi må legge til rette for at gjestene kan dra lasset sammen med oss, gjennom for eksempel å slukke lyset etter seg, sortere avfallet sitt og bruke sine håndklær om igjen, forklarer Lindstad.