Horisont 2020

Hvordan søke om midler fra EUs nye rammeprogram? Målgruppe for seminaret 29. oktober på Høgskolen i Lillehammer er forskere, forskningsadministrasjonen og ansatte i bedrifter og offentlige virksomheter.

Publisert 30.09.14

Innlandet

I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer inviterer Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond Innlandet til seminar om EUs rammeprogram, Horisont 2020. Den 1. januar 2014 gikk det formelle startskuddet for EUs og verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon.

Seminaret vil ha fokus på mobilitet, prosjektetableringsstøtte og spennende muligheter for forskere og små og mellomstore bedrifter. Dagen vil ha et ekstra fokus på samfunnsforskning og samfunnsutfordringer i Horisont 2020.

Målgruppe for seminaret er forskere, forskningsadministrasjon og ansatte i bedrifter og offentlige virksomheter.

Tid og sted: 29. oktober kl. 10-15, Høgskolen i Lillehammer, møterom i "Gamlebygget".

 Program 29. oktober 2014
10:00-10:30        Innledning: om H2020 – hvem bør vurdere å søke? v/Till Christopher Lech, Forskningsrådet

10:30-11:00        Marie Sklodowska-Curie Actions (forskerutdanning, mobilitet og karriereutvikling)

v/Per Magnus Kommandantvold, Forskningsrådet

11:00-11:15        Prosjektetableringsstøtte (PES)-ordningen v/Vebjørn Walderhaug, Forskningrådet     
Regional kvalifiseringstøtte for søknader til EU v/Regionalt forskningsfond Innlandet

11:15-12:00        Lunsj

12:00-13:45         Integrering av samfunnsforskning i Horisont2020 v/Martha Grønning, Forskningsrådet

Innovasjon i offentlig sektor: relevante 'instrumenter' og utlysninger v/Trond Knutsen, Forskningsrådet

13:45-14:30        Muligheter for små og mellomstore bedrifter (også innenfor samfunnsforskning): Eurostars og SMB instrumentet - hvordan søke og når? v/Inga Elizabeth Bruskeland og Vebjørn Walderhaug, Forskningsrådet

14:30-15:00        10 gode tips for en god søknad! v/Till Christopher Lech, Forskningsrådet

Deltakelsen er gratis, og det vil bli servert en enkel lunsj. Påmelding er bindende; ikke avbestilte plasser vil bli fakturert.

Påmelding innen 24. oktober på Forskningsrådets hjemmesider:

  http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Lillehammer_Hvordan_soke_om_midler_fra_EUs_nye_rammeprogram/1254000286270?lang=no

Vel møtt!

Elisabeth Frydenlund
Regionansvarlig Innlandet
Regional avdeling

Divisjon for innovasjon
Norges forskningsråd

Mobil: +47 95 98 13 07

E-post: efr@forskningsradet.no

Twitter: https://twitter.com/ElisabethFryden

Web: www.forskningsradet.no

Postadresse: Innovasjon Norge, Vangsveien 73, 2317 Hamar

I