- Jeg har en variert og spennende jobb!

Det er positivt å skille seg litt ut, mener Kine M. Leikvoll. Hun er ingeniør og jobber som HMS-ansvarlig i Lemminkäinen.

#205

Kine M. Leikvoll er utdannet som energiingeniør, men jobber nå som HMS-ansvarlig i Lemminkäinen. Fotograf: Ingvild Bergersen

Publisert 08.11.17

Innlandet

- Det er mange tilfeldigheter som har ledet meg hit, men med teknologifag i bunnen er mulighetene mange mener Kine. Hun oppfordrer flere jenter til å tørre å vise seg frem i teknologisektorer.

Vi sitter i sofaen i «brakka» på Lemminkäinens grustak på Moelv. Grustaket er et av 4 anlegg hvor Kine har HMS-ansvaret. 

Jenter og teknologi

NHO jobber for å få flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi.

Norske bedrifter kommer til å trenge enormt mange som er gode på teknologi fremover. 

Den 22. november viser vi frem rollemodeller på Hamar, for å inspirere unge jenter. 

En teknologi-utdanning er jo bare et fundament

Valgte energifag for å gjøre en forskjell

Kine endte med å velge energifag på Høgskolen på Vestlandet i Bergen. - På den tiden var energi veldig i vinden. I media var det mye fokus på viktigheten av ren energi og energibesparelse. Så jeg valgte utdannelsen fordi den kunne gi meg mulighet til å gjøre en forskjell.

Utdannelsen er en base å bygge videre på

At man har utdannelse innen energi betyr ikke at man er fastlåst til å jobbe i energibransjen. Kines nåværende arbeidsplass driver innen anlegg, asfalt, pukk og grus. Kine valgte jobben fordi hun mente den ville gi henne spennende og varierte arbeidsoppgaver.

- En ingeniør- eller teknologiutdanning er jo bare et fundament, så kan man bygge på å forme karrieren sin slik som man vil, kommenterer hun. 

Variert hverdag

Som HMS-ansvarlig jobber Kine med å sørge for god sikkerhet på Lemminkäinens anlegg og ute på veien. Vernerunder, kurs, dokumentasjon, oppfølging og årsaksgransking, er noen av stikkordene hun mener beskriver hennes hverdag på jobb.

– Ingen av mine dager er «vanlige». En dag kan jeg være her på grustaket og kontrollere status, neste dag er jeg ute og følger med på asfalteringen, dagen etter sitter jeg kanskje på kontoret og skriver rapport. Det er en veldig god kombinasjon mellom å sitte på kontor og være ute i felt.

..kombinasjon mellom å sitte på kontor og være ute i felt.

Det er god plass til unge jenter!

At arbeidsmiljøet i Lemminkäinen er mannsdominert er ikke noe Kine opplever som skremmende. – Gutta her er veldig gode kollegaer. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbakemeldingene fra de som jobber ute på anlegget er at det er trivelig med kvinner tilstede.

- Det blir et annet miljø og jeg tror presset på å skulle tøffe seg for hverandre blir lavere når vi har damer tilstede, forklarer kollega Bjørn E. Bergum, som går forbi oss inne i brakka.  

Kine mener også arbeidsmiljøet gir henne god selvsikkerhet. – Hos oss blir flinke jenter verdsatt og lagt godt merke til.

Formann på grustaket i Moelv, Bjørn E. Bergum, sier en miks av kvinner og menn er bra for miljøet på jobben. Foto: Ingvild Bergersen

#205

Kines tips til unge jenter som snuser på teknologifagene:

  • Ikke la deg skremme av at fagene virker vanskelige. Jeg studerte ved Institutt for maskin og marin og hadde også litt innslag av elektro. Jeg syntes matematikken var vanskelig. Men det er gjennomførbart og det er også mulig å ta fagene igjen hvis man ikke lykkes første gang.  

  • Min opplevelse er at arbeidsgiver legger vel så mye vekt på personlighet og egenskaper som på akademiske resultater.

  • Min delvis brede utdanning (en base som ikke er særlg spesifisert) hadde også påvirkning på at jeg fikk jobben. 

  • Teknologifag kan være spennende for dem som ønsker en god blanding av teori og praksis. Jeg har inntrykk av at vårt studie var mer praktisk lagt opp enn mange andre studieretninger.

  • Jeg tror det er sunt og godt å bo et annet sted, så ta sjansen og studér ute!

  • Det er ingen grunn til å la seg skremme av mannsdominerte miljøer. Jeg tror også kjønnsfordelingen utjevnes i årene fremover. Dessuten tror jeg det er like stort rom for å trives i de litt mer mannsdominerte miljøene også.

  • Ikke vær redd for å vise deg frem og ikke vær redd for å tråkke feil. Mange ganger kan det være bedre å feile enn å bare «skli inn i mengden».