Camilla vil at kvinner skal lære av hverandre

Camilla Granum tror kvinner har mye å lære av hverandre.

#205

Camilla Granum er salgssjef på Quality Hotel Strand på Gjøvik. Nå håper hun kvinner i regionen kan inspirere hverandre.

Publisert 15.08.17

Innlandet

I mars i år tiltrådte hun stillingen som salgssjef hos Quality Hotel Strand på Gjøvik, en arbeidsplass hvor hun får rom til å utfolde seg. Men Camilla er overbevist om at potensialet er mye større.

- Innad i Noridc Choice-kjeden har vi et godt nettverk av sterke kvinner og menn, men jeg savner et kvinnenettverk som spenner utenfor vår egen bransje, forklarer hun.

Oppstartsmøte

Camilla Granum inviterer engasjerte kvinner til å bli med på oppstartsmøtet. 

Tid: 7. sept. kl. 18
Sted: Quality Hotel Stand, Gjøvik

Påmelding til camilla.granum@choice.no 

Hvorfor et kvinnenettverk?

«Med girlpower kommer man litt lenger» uttalte Camilla til OA i sommer. Hun tror en trygg arena, der nytenkende tanker får flyte fritt, kan få frem uutnyttet potensiale hos mange kvinner.

La oss lære, tenke høyt, utveksle ideer og inspirere hverandre!

Derfor håper hun å møte modige og engasjerte kvinner på oppstartsarrangementet den 7. september.

-Hva slags kvinner håper du deltar på arrangementet den 7. september?

- Forutsetningen er at man har noe å gi og ønsker å få noe tilbake. Vi stiller ingen krav til bransje og ledererfaring. La oss lære, tenke høyt, utveksle ideer og inspirere hverandre!

Positive tilbakemeldinger

Etter at OA skrev om Camillas initiativ i sommer har hun fått mye positiv oppmerksomhet: - Jeg har fått telefoner hele sommeren, fra kvinner i alle aldre og alle bransjer. 

Ikke helt i mål når det kommer til kvinner i næringslivet

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund har tidligere uttalt at det nesten utelukkende har vært positivt for henne å være kvinne i næringslivet. – Jeg har blitt heiet frem, understreker hun.

Allikevel er vi ikke i mål. Til e24 har Skogen Lund kommentert at kvinnelig lederskap ofte er akseptert, men at det fortsatt lever ubevisste holdninger som kan være til hinder for mange kvinner.

#Hunspanderer

Camillas initiativ på Gjøvik kommer i kjølvannet av årets holdningskampanje #Hunspanderer. I år er NHO og flere andre bedrifter med på kampanjen som oppfordrer kvinner og menn til å jobbe sammen for en holdningsendring. I tidsperioden 22-25 august oppfordres kvinner i hele landet til å invitere mannlige kollegaer på middag/lunsj/kaffe/pils. Her kan man diskutere kjønnsstereotyper, holdninger og språkmessige utfordringer, og dele de gode erfaringsutvekslingene på sosiale medier.

 

Les mer om #Hunspanderer

Vi håper kampanjen kan inspirere flere kvinner fra Innlandet til å delta på arrangementet den 7. september!