Hva betyr lønnsoppgjøret og ny arbeidsmiljølov for din bedrift?

NHO Innlandet inviterer til orienteringsmøte med tema årets tariffoppgjør og endringene i arbeidsmiljøloven. Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, vil lede møtet.

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård.

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård.

Publisert 13.04.15

Innlandet

Lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør er ferdig forhandlet. Nå venter lokale forhandlinger. For å være best mulig forberedt til dette, vil vi gi dere en grundig innføring i følgende temaer:  

  • Det økonomiske bakgrunnsbildet  
  • Resultatet av det sentrale oppgjøret
  • Lokale forhandlinger – kriterier, prosess, erfaringer og diskusjon.

Arbeidsmiljøloven

Det er foretatt omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Lovendringene innebærer blant annet:

  • Endringer i arbeidstidsordningene
  • Økt tilgang til midlertidige ansettelser
  • Økte aldersgrenser

 NHO vil presentere det mest sentrale i den nye loven og fortelle deg hva disse endringene innebærer for den enkelte bedrift. Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjon etter møtet.

Praktisk informasjon

Orienteringsmøtet avholdes den 21. april kl 10-13 ved NHO Innlandets lokaler i Moelv. Arrangementet har ingen kostand. Servering av lunch. Påmelding til kari.avang@nho.no