Hvem blir årets unge gründer 2017?

Er du under 35 år og har en nyskapende, voksende bedrift?

#205

Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 22.08.17

Innlandet

Er du, eller kjenner du noen gode kandidater? 

Prisen «Årets unge gründer» er oppretta for å stimulere yngre gründere med spennende bedrifter til å utvikle dem videre. En mulig prisvinner kan drive innovativ næring, eller tradisjonell næring med elementer av nyskaping. Det er uansett et krav at bedriften kan vise til gode resultater, og at den har potensial for å vokse - gjerne også internasjonalt.

Fristen for å melde inn kandidater er 20. september. Dersom du eller noen du kjenner oppfyller kriteriene, er det bare å melde seg på.           50.000 kroner venter på prisvinneren!

For mer informasjon om innmelding av kandidater, klikk her

Prisutdeling

Prisen blir delt ut i fylkestinget 23.-24. oktober. Prisen blir delt ut for sjuende gang, og de tidligere prisvinnerne har hatt svært forskjellig bakgrunn og drevet bedrifter i ulike næringer. 

Kravene for å komme i betraktning er at gründer(ne):

 • Skal være yngre enn 35 år (født tidligst 1982)
 • Kan vise til gode resultater
 • Bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 • Kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt

Juryen som velger ut vinneren blant kandidatene skal legge vekt på at gründerens virksomhet kan dokumentere resultater innen:

 • Økonomisk resultat/lønnsomhet
 • Nyskaping/originalitet
 • Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 • Verdiskapingspotensial
 • Strategi og gjennomføringsevne
 • Sysselsetting
 • Bidrag til utvikling i Hedmark