Hvilke økonomiske fordeler får vi ved større kommuner?

Næringslivet har talt. Blant NHOs medlemmer opplyser hele 80 prosent av medlemsbedriftene våre at det er behov for en annen kommunestruktur.

NHOs kommunekart

NHOs forslag til nytt kommunekart.

Publisert 21.05.16

Innlandet

Næringslivet har talt. Blant NHOs medlemmer opplyser hele 80 prosent av medlemsbedriftene våre at det er behov for en annen kommunestruktur. Medlemmene våre begrunner dette med at større kommuner vil være mer næringsvennlige. Blant motstanderne får vi stadig høre disse argumentene: "vi vet hva vi har og det holder nok i vår tid"

Men hva med fremtiden? Bør vi ikke sørge for at barna og kommende generasjoner får de samme mulighetene som vi har?

Større kommuner tilpasset fremtiden

En realisering av større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner vil være viktig for fremtiden. Dette vil kunne øke tilfanget av mer kompetent arbeidskraft og varierte jobbmuligheter. Større og sterkere kommuner vil også gi grunnlag for mer innovative og omstillingsdyktige regioner der det vil være bedre muligheter for å koble sammen ulike kunnskaps – og næringsklynger. 

Derfor trenger vi større og sterkere kommuner

Økonomiske fordeler

Kritikerne mener det ikke finnes noen økonomiske fordeler med kommunesammenslåinger. Vi har imidlertid spurt kommunal – og moderniseringsdepartementet om hvilken økonomi som ligger til grunn for Innlandets tre foreslåtte sammenslåinger, dersom de velger å slå seg sammen nå. De tre mulige storkommunene er følgende: Gjøvik - Toten, Valdres og Midt-dalen (her har aktuelle kommuner skrevet under på intensjonsavtaler). Tallene departementet presenterer er følgende:

Gjøvik: 

 • Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten
 • Engangskostnader: 40 millioner kroner
 • Reformstøtte: 30 millioner kroner
 • Dette er til sammen 70 millioner kroner ekstra som kommer en gang. I tillegg vil den nye kommunen få et inndelingstilskudd tilsvarende to basistilskudd i 2016. Det vil si 26,4 millioner kroner.
 • Dette vil komme som en årlig ekstra inntekt i 15 + 5år.

Valdres:

 • Sør Aurdal, Nord Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
 • Engangskostnader: 50 millioner kroner
 • Reformstøtte: 20 millioner kroner
 • I tillegg vil kommunen få et inndelingstilskudd som består av fire basistilskudd (13,2 millioner kroner *4) og fire småkommunetilskudd (5,475 millioner kroner *4). Det vil si 74,7 millioner kroner.
 • Inndelingstilskuddet gis årlig og varer i 15 + 5 år.

Midtre Gudbrandsdal:

 • Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
 • Engangskostnader: 30 millioner kroner
 • Reformstøtte: 5 millioner kroner
 • I tillegg vil kommunen få et inndelingstilskudd som består av to basistilskudd (13,2 millioner kroner *2). Det vil si 26,4 millioner kroner.
 • Inndelingstilskuddet gis årlig og varer i 15 + 5 år.

Her er det et poeng at disse ordningene gjelder for sammenslåinger som blir besluttet i denne stortingsperioden.

Det er derfor dumt å vente.

50 år gamle kommunegrenser er ikke svaret

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669