I 2018 vil mye handle om arbeidsplasser

NHO Innlandets julenøtter var en liten smakebit.

Portrait of confident saleswoman standing arms crossed at supermarket entrance

Fotograf: Maskot

Publisert 28.12.17

Innlandet

Norsk økonomi og norsk næringsliv er under stor omstilling. Oljeprisene faller og samtidig skyller eldrebølgen innover oss. Men, i Norge har vi mange innovative og omstillingsdyktie bedrifter, som er ivrige på å møte morgendagens utfordringer.

Verdien av arbeid

Det er tittelen på NHOs årskonferanse som holdes 9. januar. Ifølge NHOs sjefsøkonom må vi skape 1 million nye arbeidsplasser frem mot 2060 for å dekke tapet av oljeinntekter. 
Representanter fra store og små bedrifter i hele landet skal 9. januar diskutere hva næringslivet kan gjøre for å skape flere arbeidsplasser.

NHO Innlandets julenøtter – en smakebit

I desember ønsket vi i NHO Innlandet å vise frem noe av vårt næringsliv gjennom fire episoder med julenøtter. 

#205

Setter man sammen alle løsningsordene får man frem julenøttenes nøkkelord, som er «ARBEID».

Episode 1: Regionmesse for ungdomsbedrifter: I første episode besøkte vi Ungt Entreprenørskaps messe for ungdomsbedrifter. Her møtte vi ungdom, som i løpet av et skoleår er med på å etablere, drifte og avvikle en bedrift. Mange av disse vil være morgendagens jobbskapere. 

Se hele episoden her

Episode 2: Verdens mest miljøvennlige ku hos Geno: I andre episode besøkte vi Geno på Store Ree i Stange. Geno er en avlsorganisasjon, som skal bidra til en sunn og bærekraftig matindustri. Geno har omtrent 200 ansatte.

Se hele episode 2 her

Episode 3: Camping: I den tredje episoden ønsket vi å vise frem noe av reiselivet, en næring som er særdeles viktig for Innlandsregionen. Campingbransjen er i sterk vekst. De siste årene har bransjen blitt mangfoldig, og den typiske «grilldresstereotypien» er i ferd med å viskes ut. 

Se hele episode 3 her

Episode 4: Hexagon Ragasco: I episode 4 oppgraderte vi engangsgrillen fra campingen, og tok frem en gassbeholder. Bedriften som produserer disse heter Hexagon Ragasco og ligger på Raufoss. De produserer mer enn 1,7 millioner gassbeholdere i året. De siste årene har de fokusert på automatisering. I dag bruker de kun 12 sekunder på å produsere én gassbeholder.

Se hele episode 4 her

Linn og Ingvild ville vise at bedriftene på Innlandet er viktige bidragsytere for å sikre velferden i Norge. Foto: NHO

#205

Er automatisering en trussel for arbeidsplassene?

Hexagon Ragasco er et av mange eksempler på at automatisering har vært viktig for å bevare arbeidsplasser. Ved fravær av automatisering hadde produksjonen av beholderne vært flyttet til utlandet. Grunnen er at norske bedrifter opererer i internasjonale markeder, hvor prispresset er stort.

Hva skjer når produksjonen flyttes? Kanskje flyttes også mange andre funksjoner? For eksempel vil det ikke lenger være behov for folk som frakter råvarer og ferdigprodukter til og fra fabrikken på Raufoss.

Forskning viser at for hver industriarbeidsplass som forsvinner, vil i gjennomsnitt tre andre arbeidsplasser i lokalsamfunnet også forsvinne. Dette er blant annet fordi etterspøreselen etter lokale varer og tjenester vil falle, har Åge Skinstad tidligere uttalt i en kronikk. 

Vi skal heller ikke glemme de nye arbeidsplassene som oppstår som følge av automatisering. For eksempel har Intek på Raufoss 35 ansatte som jobber med programmering av roboter.

Hvor hadde disse arbeidsplassene vært hvis ingen benyttet seg av robotteknologi?