IA-uka 1.- 4. april 2014

Partene i arbeidslivet i Hedmark inviterer også i år til ei desenteralisert IA-uke med aktuelle foredrag og diskusjon.

Publisert 10.03.14

Innlandet

 

I år tar vi opp problematikken rundt heltid/deltid, graderte sjukmeldinger og utfordringer omkring psykisk helse. IA-uka er åpen og gratis for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter i Hedmark.